پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر مفاهیم اساسی در طراحی تمرین - 50 اسلاید  تمرین و آمادگی

فرآیند تدریجی سازگاری به فشارهای وارده
خرید آنلاین

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر تفکر سیستمی - 20 اسلاید در مواجهه با مسائل محیطی معمولا موضوعاتی تبدیل به محل بحث می شوند که دارای پیچیدگی باشند و راه حل ساده ای برای آن ها موجود نباشد.

—در غالب چنین مسائل به راحتی متوجه می شویم که عبارت «سیستم»، «سامانه»، «نظام» یا «منظومه» در محاورات مربوط به این مسائل به وفور دیده می شود.

پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید

پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید منظر شهری ، سطح تماس ” انسان ” و ” پدیده شهر ” است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت تأثیر آن شکل می گیرد .

منظر شهر بخشی از شکل شهر است که ناظر آن را دریافت می کند به عبارتی شکل شهر در لایه منظر شهری به کیفیتی مستقیماً محسوس تبدیل می شود .یعنی منظر شهر عینیت قابل ادراک و فضای مورد ادراک ما از واقعیت موجود شهر پیرامونمان است .

 منظر شهری خوب می تواند توان رقابتی شهرها را افزایش دهد .

متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت بی نظیر سیر تحول و نظریات منظر شهری - 30 اسلاید از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه - 33 اسلاید

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه - 33 اسلاید

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه - 33 اسلاید

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

پاورپوینت حفاظت در برابر اشعه

„

پاورپوینت ماليه بين الملل - 20 اسلاید

پاورپوینت ماليه بين الملل - 20 اسلاید

پاورپوینت ماليه بين الملل - 20 اسلاید

پاورپوینت ماليه بين الملل 

پاورپوینت ماليه بين الملل 

پاورپوینت ماليه بين الملل 

پاورپوینت ماليه بين الملل 

تعادل در بازار ارز:

در این روش تعادل زمانی بدست می آید که مشارکت کنندگان در بازار (افراد و شرکتها و...) انگیزه ای برای تغییر در ترکیب دارایی ها ندارند. مانند حالتي كه در آن سپرده های یورویی و دلاری به یک اندازه بازدهی داشته باشند که به این حالت برابری بهره ای دارایی ها گفته می شود.

* برابری بهره ای دارایی ها همان شرط اساسی تعادل در بازار ارز محسوب می شود.

این شرط زمانی برقرار است که بازدهی انتظاری دارایی ها (در اینجا سپرده های یورویی ودلاری) برابر خواهند بود.

پاورپوینت ماليه بين الملل 

 

 به این معنی که دارندگان دارایی های مختلف اين دارایی ها را یکسان ارزیابی خواهند کرد.

اگرچنانچه نرخ بهره دلاری 10 درصد و یورویی 6 درصد باشد و دلار در مقابل  یورو 8 درصد کاهش ارزش در يك سال داشته باشد بازده دارایی های یورویی 4 درصد بیشتر از دارایی های دلاری خواهد بود.

 در این حالت همه به دنبال تغییر در ترکیب دارایی به نفع دارایی یورویی خواهند بود در نتیجه تقاضای دارای یورویی افزایش و عرضه دارایی دلاری افزایش می یابد.

 

پاورپوینت ماليه بين الملل 

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت ماليه بين الملل است؛

برای دانلود کل پاورپوینت ماليه بين الملل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي - 35 اسلاید

پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي - 35 اسلاید

پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي - 35 اسلاید

پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي 

پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي 

پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي 

پاورپوینت ايمونولوژي ورزشي

•اجزاء سيستم ايمني :عوامل محلول

پاورپوینت ایدز - 25 اسلاید

پاورپوینت ایدز - 25 اسلاید

پاورپوینت ایدز - 25 اسلاید

پاورپوینت ایدز

پاورپوینت ایدز

پاورپوینت ایدز

نوعی عفونت ویروسی که باعث ایجاد نقصان در سیستم ایمنی بدن می شود وبه دلیل ضعف سیستم ایمنی، عفونت های فرصت طلب و فرم های نادری از سرطان به وجود می آید.

نوعی عفونت ویروسی که باعث ایجاد نقصان در سیستم ایمنی بدن می شود وبه دلیل ضعف سیستم ایمنی، عفونت های فرصت طلب و فرم های نادری از سرطان به وجود می آید.

الف. دوره آلودگی :

پاورپوینت حجاب و عفاف - 18 اسلاید

پاورپوینت حجاب و عفاف - 18 اسلاید

پاورپوینت حجاب و عفاف - 18 اسلاید

پاورپوینت حجاب و عفاف

پاورپوینت حجاب و عفاف

پاورپوینت حجاب و عفاف

 
ارزش واقعی زن
رخت ِ زيباي آسماني را
خواهرم با غرور بر سر کن
نه خجالت بکش نه غمگين باش
چادرت ارزش است ، باور کن
بوي ِ زهرا و مريم و هاجر
از پر ِ چادرت سرازير است
بشکند آن قلم که بنويسد :
"دِمُدِه گشت و دست و پا گير" است
توي بال ِ فرشته ها انگار
حفظ وقت ِ عبور مي آيي
کوري ِ چشمهاي بي عفت
مثل يک کوه نور مي آيي

پاورپوینت حجاب و عفاف


حفظ و پوشيده در صدف انگار
ارزش و شأن خويش مي داني
با وقاري و مثل يک خورشيد
پشت ِ يک ابر ِ تيره مي ماني
خسته اي از تمام مردم شهر
از چه رو اين قدر تو غم داري ؟
نکند فکر اين کني شايد
فرشته ی عفت
یکی از خلفای عباسی بر اهل بلخ در اثر ندادن مالیات غضب کرد و آن ها را سزاوار عقوبت دید .
مردی را طلبید و او را به عنوان فرماندار و حکومت آن شهر ، روانه کرد و تأکید کرد تا می توانی سخت گیری کن و مردم آن جا را در مضیقه ی مالی قرار ده و هیچ گونه مهربانی بر آنان روا مدار تا با وظایف خود آشنا شوند و به این وسیله مالیات دریافت گردد .
فرماندار که از خود اراده ای نداشت ، تسلیم امر خلیفه شد و روانه ی بلخ شد . وقتی به انجا وارد شد ، گفت : من از طرف خلیفه امده ام و امر است که هرچه زودتر خراج اموال خود را بپردازید و هرکس نپردازد ، گرفتار عقوبت است و جای او زندان خواهد بود .

پاورپوینت حجاب و عفاف


با نشر این اعلامیه ، وِلوِله ی عجیبی میان مردم برپا شد ، سر و صداها زیاد شد و همه به هم ریختند و شب و روز آرام نداشتند . ضمناً فرماندار ، زن و بچه همراه داشت . مردم فلک زده بلخ ، هرچه فکر کردند ، راه فراری پیدا کنند ، نتیجه ای نبخشید . بنابراین مشورت کردند که به عنوان شفاعت نزد عیال فرماندار بروند تا شاید راه چاره ای به دست آید و یک مشت زن و بچه ی سر و پا برهنه از این سختی و تهدید راحت گردند .
عده ی زیادی از زنان و بچه ها ، با حالی آشفته خود را به عیال فرماندار رساندند و نزد او اظهار ناراحتی کردند و حوائج خود را بیان کردند . وضع رقت بار بچه های کوچک و زن های بی سرپرست ، تأثیر به سزایی در روحیه ی آن زن با ایمان ایجاد کرد و او با دیدن این منظره ،پیراهن مرصّع به جواهر را که برای مجالس عروسی تهیه کرده بود ، به شوهر خود داد و به جای مالیات مردم بلخ نزد خلیفه فرستاد که او از مردم آن شهر بگذرد . (قیمت پیراهن از مالیات بلخ بیشتر بود)
امام علی (علیه السلام) فرمودند: همراه حضرت زهرا (سلام الله علیها) به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رفتیم، دیدیم پیامبر به شدت گریه می کنند. عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت، چرا گریه می کنی؟ فرمودند: ای علی! در شب معراج زنانی را در عذاب های گوناگون دیدم، از این رو گریه می کنم. از جمله فرمودند:
1. زنی را دیدم که به مویش آویزان است و مغز سرش از شدّت گرما می جوشد.
2. و زنی را دیدم که به دو پایش آویزان شده است.
3. و زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می خورد.
4. و زنی را دیدم که با قیچی ها گوشت بدن خود را بریده بریده می کرد.
5. و زنی را دیدم که صورت و بدنش می سوخت و او روده های خود را می خورد.
حضرت زهرا (سلام الله علیها) عرض کردند: ای حبیب و نور چشمم! به من بگو عمل آن زن ها در دنیا چه بود که این گونه مجازات می شدند.
- زنی که به مویش آویزان شده بود و مغز سرش از گرما می جوشید، به خاطر آن بود که در دنیا موی سرش را از نامحرمان نمی پوشاند.
- زنی که به دوپایش آویزان بود، به خاطر آن بود که در دنیا بدون اجازه ی شوهرش از خانه بیرون رفت.
- زنی که گوشت بدنش را می خورد، به خاطر آن بود که در دنیا اندام خود را برای نامحرمان آرایش می کرد.
- زنی که با قیچی ها گوشت بدنش را می برید، به خاطر آن بود که او در دنیا خودفروشی می کرد و خود را برای کام جویی عیّاشان در معرض تماشای آن ها می گذاشت.
- زنی که صورت و بدنش می سوخت و روده های خود را می خورد، به خاطر آن بود که بین زن و مرد نامحرم رابطه ی نامشروع برقرار می نمود و در این جهت دلاّلی می کرد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در پایان فرمودند: «وَیل لامرأۀٍ اَغضَبَت زوجَها و طوبی لامرأۀٍ رضی عنها زوجُها؛ وای بر زنی که شوهرش را خشمگین کند و خوشا به حال زنی که شوهرش از او خشنود باشد».

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت حجاب و عفاف است؛

برای دانلود کل پاورپوینت حجاب و عفاف از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت حجاب و عفاف - 18 اسلاید

پاورپوینت حجاب و عفاف - 18 اسلاید

پاورپوینت حجاب و عفاف - 18 اسلاید

پاورپوینت حجاب و عفاف

پاورپوینت حجاب و عفاف

پاورپوینت حجاب و عفاف

 
ارزش واقعی زن
رخت ِ زيباي آسماني را
خواهرم با غرور بر سر کن
نه خجالت بکش نه غمگين باش
چادرت ارزش است ، باور کن
بوي ِ زهرا و مريم و هاجر
از پر ِ چادرت سرازير است
بشکند آن قلم که بنويسد :
"دِمُدِه گشت و دست و پا گير" است
توي بال ِ فرشته ها انگار
حفظ وقت ِ عبور مي آيي
کوري ِ چشمهاي بي عفت
مثل يک کوه نور مي آيي

پاورپوینت حجاب و عفاف


حفظ و پوشيده در صدف انگار
ارزش و شأن خويش مي داني
با وقاري و مثل يک خورشيد
پشت ِ يک ابر ِ تيره مي ماني
خسته اي از تمام مردم شهر
از چه رو اين قدر تو غم داري ؟
نکند فکر اين کني شايد
فرشته ی عفت
یکی از خلفای عباسی بر اهل بلخ در اثر ندادن مالیات غضب کرد و آن ها را سزاوار عقوبت دید .
مردی را طلبید و او را به عنوان فرماندار و حکومت آن شهر ، روانه کرد و تأکید کرد تا می توانی سخت گیری کن و مردم آن جا را در مضیقه ی مالی قرار ده و هیچ گونه مهربانی بر آنان روا مدار تا با وظایف خود آشنا شوند و به این وسیله مالیات دریافت گردد .
فرماندار که از خود اراده ای نداشت ، تسلیم امر خلیفه شد و روانه ی بلخ شد . وقتی به انجا وارد شد ، گفت : من از طرف خلیفه امده ام و امر است که هرچه زودتر خراج اموال خود را بپردازید و هرکس نپردازد ، گرفتار عقوبت است و جای او زندان خواهد بود .

پاورپوینت حجاب و عفاف


با نشر این اعلامیه ، وِلوِله ی عجیبی میان مردم برپا شد ، سر و صداها زیاد شد و همه به هم ریختند و شب و روز آرام نداشتند . ضمناً فرماندار ، زن و بچه همراه داشت . مردم فلک زده بلخ ، هرچه فکر کردند ، راه فراری پیدا کنند ، نتیجه ای نبخشید . بنابراین مشورت کردند که به عنوان شفاعت نزد عیال فرماندار بروند تا شاید راه چاره ای به دست آید و یک مشت زن و بچه ی سر و پا برهنه از این سختی و تهدید راحت گردند .
عده ی زیادی از زنان و بچه ها ، با حالی آشفته خود را به عیال فرماندار رساندند و نزد او اظهار ناراحتی کردند و حوائج خود را بیان کردند . وضع رقت بار بچه های کوچک و زن های بی سرپرست ، تأثیر به سزایی در روحیه ی آن زن با ایمان ایجاد کرد و او با دیدن این منظره ،پیراهن مرصّع به جواهر را که برای مجالس عروسی تهیه کرده بود ، به شوهر خود داد و به جای مالیات مردم بلخ نزد خلیفه فرستاد که او از مردم آن شهر بگذرد . (قیمت پیراهن از مالیات بلخ بیشتر بود)
امام علی (علیه السلام) فرمودند: همراه حضرت زهرا (سلام الله علیها) به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رفتیم، دیدیم پیامبر به شدت گریه می کنند. عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت، چرا گریه می کنی؟ فرمودند: ای علی! در شب معراج زنانی را در عذاب های گوناگون دیدم، از این رو گریه می کنم. از جمله فرمودند:
1. زنی را دیدم که به مویش آویزان است و مغز سرش از شدّت گرما می جوشد.
2. و زنی را دیدم که به دو پایش آویزان شده است.
3. و زنی را دیدم که گوشت بدن خود را می خورد.
4. و زنی را دیدم که با قیچی ها گوشت بدن خود را بریده بریده می کرد.
5. و زنی را دیدم که صورت و بدنش می سوخت و او روده های خود را می خورد.
حضرت زهرا (سلام الله علیها) عرض کردند: ای حبیب و نور چشمم! به من بگو عمل آن زن ها در دنیا چه بود که این گونه مجازات می شدند.
- زنی که به مویش آویزان شده بود و مغز سرش از گرما می جوشید، به خاطر آن بود که در دنیا موی سرش را از نامحرمان نمی پوشاند.
- زنی که به دوپایش آویزان بود، به خاطر آن بود که در دنیا بدون اجازه ی شوهرش از خانه بیرون رفت.
- زنی که گوشت بدنش را می خورد، به خاطر آن بود که در دنیا اندام خود را برای نامحرمان آرایش می کرد.
- زنی که با قیچی ها گوشت بدنش را می برید، به خاطر آن بود که او در دنیا خودفروشی می کرد و خود را برای کام جویی عیّاشان در معرض تماشای آن ها می گذاشت.
- زنی که صورت و بدنش می سوخت و روده های خود را می خورد، به خاطر آن بود که بین زن و مرد نامحرم رابطه ی نامشروع برقرار می نمود و در این جهت دلاّلی می کرد. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در پایان فرمودند: «وَیل لامرأۀٍ اَغضَبَت زوجَها و طوبی لامرأۀٍ رضی عنها زوجُها؛ وای بر زنی که شوهرش را خشمگین کند و خوشا به حال زنی که شوهرش از او خشنود باشد».

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت حجاب و عفاف است؛

برای دانلود کل پاورپوینت حجاب و عفاف از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت روش تحقیق - 25 اسلاید

پاورپوینت روش تحقیق - 25 اسلاید

پاورپوینت روش تحقیق - 25 اسلاید

پاورپوینت روش تحقیق 

پاورپوینت روش تحقیق 

پاورپوینت روش تحقیق 

nدر انتهای کارگاه انتظار داریم که شرکت کننده:

پاورپوینت مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل - 38 اسلاید

پاورپوینت مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل - 38 اسلاید

پاورپوینت مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل - 38 اسلاید

پاورپوینت مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

پاورپوینت مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

پاورپوینت مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل

nماده 33ـ دانشجو مي تواند در هريك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي یک نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

پاورپوینت فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی - 27 اسلاید

پاورپوینت فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی - 27 اسلاید

پاورپوینت فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی - 27 اسلاید

پاورپوینت توسعه اقتصادي و برنامه ریزی

پاورپوینت توسعه اقتصادي و برنامه ریزی

پاورپوینت توسعه اقتصادي و برنامه ریزی

عمر ادبیات اقتصاد توسعه بسیار کوتاه است و تاریخ شروع آن به نظر اکثر علمای این رشته به اواخر دهه 1940 میلادی یعنی پس از جنگ جهانی دوم و استقلال سیاسی بسیاری از جوامع در حال توسعه امروزی، می رسد.

اما در واقع پدیده توسعه نیافتگی پدیده جدیدی نیست و عمر آن به چندین قرن می رسد.

به نظر این علما، از دوران اولیه زندگی بشر تا شروع قرن شانزدهم میلادی، اگرچه تفاوتهای زیادی بین ساختار اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی جوامع مختلف وجود داشته است، اما اختلاف چندانی بین سطح زندگی و سطح تکنولوژی آنها نبوده است.

 به بیان دیگر، با گذشت هزاران سال از زندگی بشر، اختلاف چشمگیری در سطح اقتصادی- فنی بین آنها نبوده است.

این پرسش که از قرن شانزدهم به بعد چه اتفاقاتی رخ داده است و یا اینکه ارتباط بین دو پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی چگونه است پرسشهایی هستند که در این فصل به آنها پاسخ می دهیم.

نقطه شروع تفاوت در زیر مجموعه ها و بوجود آمدن زیرمجموعه غنی و زیرمجموعه فقیر از همین جا آغاز شد.

پاورپوینت توسعه اقتصادي و برنامه ریزی

 

بدین ترتیب تراکم سرمایه در ممالک غربی در این محدوده زمانی شرایط مالی مناسبی را برای این کشورها ایجاد کرد. این شرایط مالی مناسب، جریانی را بوجود آورد که به آن انقلاب تجاری می گویند. تکامل انقلاب تجاری در نهایت منجر به انقلاب صنعتی، تولید محصولات کارخانه ای و شروع مرحله دوم شد. 

پاورپوینت توسعه اقتصادي و برنامه ریزی

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت فرآیند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها - 22 اسلاید

پاورپوینت چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها - 22 اسلاید

پاورپوینت چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها - 22 اسلاید

پاورپوینت چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها 

پاورپوینت چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها 

پاورپوینت چالشهاي تحقق تجارت الکترونيکي در ايران و راهکارها 

l در اين گفتار در ابتدا مروري بر مفاهيم و مولفه هاي فناوري اطلاعات و تجارت الکترونيکي خواهيم داشت.

پاورپوینت صدای بلند و شنوایی - 50 اسلاید

پاورپوینت صدای بلند و شنوایی - 50 اسلاید

پاورپوینت صدای بلند و شنوایی - 50 اسلاید

پاورپوینت صدای بلند و شنوایی

پاورپوینت صدای بلند و شنوایی

پاورپوینت صدای بلند و شنوایی

   صدای بلند شایعترین علت کاهش شنوایی است . کاهش شنوایی حسی عصبی در جوامع امروزی به همراه توسعه تکنولوژی وگسترش صنایع مختلف وافزایش آلاینده های زیست محیطی شیوع زیادی یافته است.

   تاثیرات سوء صداي بلند در قالب تخریب سیستم شنوایی وکاهش  شنوایی حسی و عصبی و تاثیر مستقیم بر برقراري ارتباط گفتاري در کنار تاثیرات سوء بر سایر اندامها از جمله سیستم اعصاب ، قلب و عروق ، غدد درون ریز و خون کاملا مشخص شده است .

 

   بر اساس شاخصهای آمارواحد بهداشت حرفه ای کشور در مرکز سلامت ومحیط کاردر سال 85 بالغ بر 468840 نفر نیروی کار شاغل در کارگاههای تحت پوشش به صورت جدی در معرض صدای مخاطره آمیز بوده واز 583499 نفر معاینه شده 34714 نفر مبتلا به افت شنوایی ناشی از صدا بوده اند که این آمار در مقایسه با سایر بیماریهای شغلی بسیار بالا است.

 

پاورپوینت صدای بلند و شنوایی

 

ازآنجا که صدا رایجترین عامل زیان آور فیزیکی محیط کار است وحس شنوایی از مهمترین حواس انسان وبعنوان زیر بنای گفتار وزبان قلمداد می شود لذا افت شنوایی ناشی از صدا در صدر بیماریهای شغلی در جهان قرار دارد  . این بیماري درمان طبی ندارد وهدف از برنامه حفاظت شنوایی پیشگیري از ایجاد افت شنوایی درافراد شاغل است و پنج فاز آن شامل: آموزش، بررسی مواجهه با صدا (پایش فردي ومحیطی)، کنترل هاي مهندسی و مدیریتی صدا، ادیومتري وارزیابی برنامه است که به شرح آن  می پردازیم.

پاورپوینت صدای بلند و شنوایی

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت صدای بلند و شنوای است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت صدای بلند و شنوای از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی - 29 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی - 29 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی - 29 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی

پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی

پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی

3   5-6-1 كليات

روشهاي مختلفي براي حمل بتن از محل ساخت تا مصرف، معمول و متداول است. هريك از روشهاي حمل داراي محاسن و معايبي مي‌باشد و انتخاب هريك از آنها بستگي به شرايط پروژه، مشخصات مصالح متشكله، ميزان و حجم بتن، زمان حمل و بالاخره شرايط آب و هوايي محل ساخت خواهد داشت.

انتخاب روش حمل بايد چنان صورت گيرد كه در فاصله زماني حمل، نسبت آب به سيمان، اسلامپ، ميزان هوا و نهايتاً يكنواختي بتن، دستخوش تغييرات قابل ملاحظه‌اي نگردد. در انتخاب روش حمل بايد به جدا شدن مواد از يكديگر، آب انداختن و يا داخل شدن مواد خارجي به داخل بتن توجه خاص مبذول گردد. حتي‌الامكان بايد محل ساخت بتن و محل اجرا به هم نزديك باشد تا نقل و انتقال بتن به حداقل ممكن كاهش يابد. بدين لحاظ پيمانكار بايد محل ساخت بتن، روش حمل و نقل و نوع و مشخصات ماشين‌آلات حمل را قبلاً به تأييد دستگاه نظارت برساند. در پاره‌اي موارد ساخت بتن در دستگاه حمل كننده بتن صورت مي‌گيرد كه بعداً بدان اشاره خواهد شد.

وسايل حمل و نقل بتن بايد داراي اندازه و مشخصاتي باشند كه با توجه به برنامه اجرايي كارها همواره بتوان با ضريب اطميناني قابل قبول، جريان يكنواخت و ممتد بتن را به محل اجرا تضمين نمود. پيمانكار موظف است در انتهاي هر مرحله بتن‌ريزي (در پايان هر قسمت از كار يا پايان هر روز كاري) وسايل حمل و نقل را، تميز و پاكيزه نموده و آنها را براي مرحله بعدي آماده نمايد. وسايل و روشهاي مختلف حمل، عبارتند از:

پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی

 

3   5-6-2 كاميون با جام دوار[1]

مقدار دوران و چگونگي اختلاط، هم زدن و تخليه، بايد بر اساس توصيه‌هاي كارخانه سازنده و زير نظر دستگاه نظارت تعيين شود. حداكثر زمان براي حمل پس از اضافه شدن سيمان به جام مخلوط‌كن با احتساب زمان تخليه بتن، نبايد از 90 دقيقه تجاوز نمايد. چنانچه به علت گرماي محيط، امكان گيرش سريع‌تر بتن وجود داشته باشد، با نظر دستگاه نظارت زمان مذكور تقليل خواهد يافت.

5-6-2-1 تراك ميكسر

ممكن است تمامي مراحل ساخت بتن در تراك ميكسر انجام شود. در اين حالت پس از وارد شدن همه عوامل متشكله بتن به جام مخلوط‌كن، چرخش جام بايد بر اساس توصيه كارخانه سازنده با توجه به مشخصات آن صورت گيرد. در اين حالت در شرايط معمولي، جام بايستي با سرعت اختلاط حدود 70 تا 100 دور دوران نمايد. چنانچه زمان حمل و تخليه بيش از زمان لازم براي دوران فوق باشد، در بقيه مدت زمان حمل بايد جام با سرعت همزن يا بدون هم زدن حمل شود و قبل از تخليه بتن درون قالب، 10 تا 15 دور با سرعت اختلاط بچرخد. در اين روش ساخت، حداكثر بتن ساخته شده در هر مرحله، نبايد از (63%) حجم اسمي[2] تراك ميكسر تجاوز نمايد.

پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی

 

5-6-2-2 اختلاط دو مرحله‌اي[3]

در اين روش عمل اختلاط به مدت 15 تا 30 ثانيه در بتن‌ساز ثابت و بقيه تا تكميل اختلاط در تراك ميكسر انجام مي‌شود. مشخصات اختلاط و حجم بتن عيناً مانند بتن ساخته شده در بند 5-6-2-1 است، با اين تفاوت كه زمان اختلاط در تراك ميكسر تا رسيدن به بتني يكنواخت بر اساس استاندارد (د ـ ت 501) تقليل خواهد يافت.

5-6-2-3 اختلاط خشك[4]

در اين روش مصالح خشك به صورت جداگانه در جام ريخته و آب در مخزني مجزا و خارج از جام اصلي توسط تراك ميكسر تا محل مصرف حمل مي‌شود. در محل مصرف آب با فشار از ابتدا و انتهاي مخزن وارد جام شده و جام با سرعت اختلاط 70 الي 100 دور مي‌چرخد. اين روش براي مواقعي مورد استفاده است كه نقاط مصرف اجباراً نسبت به منبع اصلي مصالح دور بوده و كار به صورت پراكنده انجام مي‌شود. بايد توجه داشت كه مصالح سنگي وارد شده به جام كاملاً خشك باشد، تا عمل آبگيري سيمان شروع نشود. حجم بتن ساخته شده در هر ساخت، نبايد از (63%) ظرفيت اسمي تراك ميكسر تجاوز نمايد.


3   5-6-3 حمل بتن ساخته شده توسط بتن‌ساز مركزي[1]

روشهاي زير براي حمل بتن ساخته شده توصيه مي‌شود:

5-6-3-1 تراك ميكسر

مي‌توان بتن ساخته شده در بتن‌ساز مركزي را با تراك ميكسر حمل نمود. تراك ميكسر بايد بعد از بارگيري با سرعت هم زدن يا ثابت بسته به فاصله حمل حركت نمايد. كل زمان حمل، نبايد از مدتهاي مندرج در بند 5-6-2 تجاوز نمايد و حجم بتن حمل شده، نبايد از (80%) ظرفيت اسمي تراك ميكسر بيشتر باشد.

5-6-3-2 تراك با جام ثابت[2]

در اين روش جام بتن با همزن يا بدون همزن با بازشو از بالا يا از كف بر روي تراك حمل مي‌شود. سيستم داراي دريچه تخليه و ويبراتور در محل تخليه براي تأمين جريان منظم بتن مي‌باشد. اين روش، خاص جاده‌هاي هموار است و زمان حمل، نبايد از 45 دقيقه تجاوز نمايد.

5-6-3-3 جام انتقال با ريل

هنگامي‌كه محل مصرف به كارگاه ساخت بتن نزديك باشد، معمول‌ترين روش براي انتقال بتن‌هاي حجيم، استفاده از جام، ريل و كابل است. بايد هنگام حمل و تخليه با جام دقت شود كه جداشدگي در اجزاي متشكله بتن رخ ندهد. زمان حمل با روشهاي فوق نبايد از 45 دقيقه تجاوز نمايد.

5-6-3-4 روش دستي

حمل بتن با انواع چرخهاي دستي، فرغون و دامپر مجاز نيست، مگر در كارهاي كوچك كه حجم ساخت بتن از 300 ليتر در هر نوبت تجاوز ننمايد، رده بتن از C20 پايين‌تر و فواصل حمل كوتاه باشد (كمتر از 120 متر براي دامپر و 60 متر با چرخ دستي بدون موتور)، شرايط جوي مساعد بوده و قبلاً تأييد دستگاه نظارت كسب شده باشد. وسايل مزبور بايد داراي چرخهاي لاستيكي بوده، مسير حمل كاملاً صاف و افقي باشد و حمل با دقت كامل انجام شود تا جداشدگي اجزاي بتن رخ ندهد.

5-6-3-5 ناوه شيبدار[3]

ناوه شيبدار، بايد فلزي يا داراي روكش فلزي بوده، كاملاً آب‌بند باشد و شيب آن، ثابت و به گونه‌اي اختيار شود كه هنگام حمل، عمل جدايي در اجزاي بتن حادث نشود. در انتهاي ناوه، بايد قيف قائم براي تخليه بتن به قالب پيش‌بيني شود. با توجه به شرايط آب و هوايي محل كار، كنترل اسلامپ و ساير مشخصه‌هاي اصلي بتن توسط دستگاه نظارت صورت مي‌گيرد.

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت آشنایی با اجرای سازهای بتنی و فلزی از لینک زیر استفاده کنید:پاورپوینت عوامل مهاجرت افغانها به کشور ایران و برگشت شان به افغانستان - 15 اسلاید

پاورپوینت عوامل مهاجرت افغانها به کشور ایران و برگشت شان به افغانستان - 15 اسلاید

پاورپوینت عوامل مهاجرت افغانها به کشور ایران و برگشت شان به افغانستان - 15 اسلاید

پاورپوینت عوامل مهاجرت افغانها به کشور ایران و برگشت شان به افغانستان

پاورپوینت عوامل مهاجرت افغانها به کشور ایران و برگشت شان به افغانستان

پاورپوینت عوامل مهاجرت افغانها به کشور ایران و برگشت شان به افغانستان

*تاریخچه مهاجرت افغانها به ایران

پاورپوینت مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان درPHC - صد و شصت و پنج اسلاید

پاورپوینت مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان درPHC - صد و شصت و پنج اسلاید

پاورپوینت مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان درPHC - صد و شصت و پنج اسلاید

پاورپوینت مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان درPHC

پاورپوینت مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان درPHC

پاورپوینت مراحل اجرائی ادغام بهداشت روان درPHC

بیماریهای روانی یکی از بیماریهای شایع درعصر کنونی است سازمان بهداشت جهانی تخمین می زندکه در حدود 500میلیون نفر از مردم دنیا مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند.

تاکنون بررسی همه گیر شناسی جامعی در سطح کشور انجام نگرفته است.اما بر اساس مطالعات انجام گرفته جمعیتی در حدود 11-19درصد از افراد بالغ کشور مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند.

بنابراین توجه به اختلالات روانی از جهات بسیاری باید مورد توجه قرار بگیرد.موارد ذیل ضرورت اقدامات پیشگیرانه،تشخیص سریع وبه موقع ،درمان مناسب وپیگیری مستمر را ایجاب می کند.

1-ازدیاد روز افزون شمار بیماران روانی

2-کاهش کارایی بیماران وضرر وزیان ناشی از ابتلابه بیماری برای فرد –خانواده –جامعه

3-وجودنگرش منفی درزمینه بیماری روانی واحساس شرم خانواده بیمار

 

1-خانه بهداشت

پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی - 30 اسلاید

پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی - 30 اسلاید

پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی - 30 اسلاید

پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی

پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی

پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی

الزامات قانونی انتقال حساب های دستگاه های اجرایی محلی مستقر در استان ها به بانک مرکزی

1- ماده (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور

2- بند (الف) ماده (20) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور

3- بند (ب) ماده (17) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

4- بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

5- ماده (3) و بند (5) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2

افتتاح حساب شرکت های دولتی در بانک مرکزی به استناد ماده (94) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و ماده (3) و بند (ز) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

-

پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی

پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت فرآیند انتقال حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی از لینک زیر استفاده کنید:

پاورپوینت ورزش همگانی و اقتصاد - 23 اسلاید

پاورپوینت ورزش همگانی و اقتصاد - 23 اسلاید

پاورپوینت ورزش همگانی و اقتصاد - 23 اسلاید

پاورپوینت ورزش همگانی و اقتصاد

پاورپوینت ورزش همگانی و اقتصاد

پاورپوینت ورزش همگانی و اقتصاد

uتقسیم بندی ساده اقتصاد

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

 5S يكي از مباحث عمده در مديريت ژاپني ميباشد كه ابتدا در ژاپن و سپس در ساير كشورها به كار گرفته شده است.هدف 5S به بياني ساده، سامان دادن، نظم و ترتيب، پاكيزه سازي، هماهنگي و ايجاد انضباط در محيط كاري است. 5S، به عنوان موثرترين رهيافت و ستوني استوار در ساختمان عمليات اصلاحي و بهبود بهره وري شناخته شده است كه با اجراي اين اصول در صنايع و سازمانهاي مختلف تجاري، صنعتي و خدماتي موجب افزايش بهره وري، استفاده بهينه از سرمايه نيروي انساني و زمان انجام كار، افزايش كارايي و در نهايت سوددهي بيشتر سازمان مي‌شود.

 

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

 

پاورپوینت آشنایی با نظام 5s 

 

ž  5Sپيش نيازي براي هر برنامه بهبود است، زيرا :

پاورپوینت کلیات اعتیاد و سوء وابستگی مواد - 40 اسلاید

پاورپوینت کلیات اعتیاد و سوء وابستگی مواد - 40 اسلاید

پاورپوینت کلیات اعتیاد و سوء وابستگی مواد - 40 اسلاید

پاورپوینت  کلیات اعتیاد و  سوء وابستگی مواد

پاورپوینت  کلیات اعتیاد و  سوء وابستگی مواد

پاورپوینت  کلیات اعتیاد و  سوء وابستگی موادمطابق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري تعداد تقريبي معتادان کشور حدود 1200000 نفر است و در کنار آنها 800000 نفر هم بصورت تفنني از مواد اعتياد آور استفاده مي کنند.

—چند اصل درباره اعتیاد

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد - 25 اسلاید

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد - 25 اسلاید

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد - 25 اسلاید

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد 

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد 

پاورپوینت بررسی بهره وری شرکت های تعاونی روستائی در شهرستان بستان آباد 

فهرست مطالب

Øكليات

پاورپوینت افزایش فشارخون - 45 اسلاید

پاورپوینت افزایش فشارخون - 45 اسلاید

پاورپوینت افزایش فشارخون - 45 اسلاید

پاورپوینت افزایش فشارخون 

پاورپوینت افزایش فشارخون 

پاورپوینت افزایش فشارخون 

پاورپوینت افزایش فشارخون 

علل بالا رفتن فشار خون

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان - 19 اسلاید

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان - 19 اسلاید

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان - 19 اسلاید

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان

پاورپوینت استخوان بندي بدن انسان

•انجام حرکات بدن در یک جانور پرسلولی فقط بر عهده ماهيچه ها نیست و جانوری که تنها از ماهیچه‌های خود برای حرکت کردن استفاده کند، حرکاتش بسیار کند خواهد بود. در عوض جانورانی که برای ماهیچه‌های خود تکیه‌گاهی دارند حرکتشان هم به نسبت سریع است این تکیه‌گاه را اسكلت می‌نامند.

پاورپوینت اختلالات سیستم حرکتی - 57 اسلاید - تصاویر به انگلیسی

پاورپوینت اختلالات سیستم حرکتی - 57 اسلاید - تصاویر به انگلیسی

پاورپوینت اختلالات سیستم حرکتی - 57 اسلاید - تصاویر به انگلیسی

پاورپوینت اختلالات سیستم حرکتی

پاورپوینت اختلالات سیستم حرکتی

پاورپوینت اختلالات سیستم حرکتی

پاورپوینت اختلالات سیستم حرکتی

مفاصل

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS  - بیست و پنج اسلاید

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

پاورپوینت ارزيابي فراگيران با استفاده از ابزار DOPS

oاهداف جلسه

پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر - 22 اسلاید

پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر - 22 اسلاید

پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر - 22 اسلاید

پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر 

پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر 

پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر 

پاورپوینت مهارت برقراري ارتباط موثر 

¨انتظارات آموزشي :

پاورپوینت ادراک - 28 اسلاید

پاورپوینت ادراک - 28 اسلاید

پاورپوینت ادراک - 28 اسلاید

پاورپوینت ادراک

پاورپوینت ادراک

پاورپوینت ادراک

پاورپوینت ادراک

در فصل حاضر  با  هم زمان با پيگيری تمرين ها می توانید این بحث ها را در کسب وکار خود به طور اثربخش بکارگیرید:

چیستی ادراک

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري - 22 اسلاید

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري - 22 اسلاید

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري - 22 اسلاید

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري 

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري 

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري 

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري 

تركيب اعضاي شوراي عالي اداري

1- رييس جمهور يا معاون وي ( رييس شورا )

2- سه نفر از وزراء(ترجيحا از بخش هاي مختلف ) به انتخاب هيات وزيران

3- وزير يا رييس دستگاه مستقل ذيربط

4- رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

5- دبير كل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

6- چهار نفر صاحب نظر و متخصص در امور اداري و مديريت به انتخاب رييس جمهور

7- دو نفر از استانداران به انتخاب رييس جمهور

8- دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر ، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

مصوبات اين شورا پس از تاييد رييس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره – دبير كل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به عنوان دبير شورا و مسوول نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن خواهد بود .

1- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از كشور

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري 

 

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري 

 

پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري 

 

2- تجديد نظر در ساختار داخلي وزارتخانه ها و وظايف و ساختار داخلي سازمان ها ، شركت هاي دولتي و شركت هاي اقماري آنها به منظور ايجاد انسجام تشكيلاتي و حذف وظايف موازي ، مشابه و تكراري

3- تفكيك وظايف اجرايي از حوزه هاي ستادي وزارتخانه ها و محدود نمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت و امور راهبردي ( سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت ) و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني و شهرستاني .

4- تصميم گيري در مورد ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هريك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني

5- شناسايي و واگذاري وظايف ، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرايي به شهرداري ها و بخش غير دولتي با هدف رها سازي دولت از تصدي هاي غير ضرور و همچنين تعيين نحوه ارتباط و تنظيم مناسبات نظام      اداري با شوراهاي اسلامي روستا ، بخش و شهر

6-اصلاح و مهندسي مجدد سيستم ها ، روش ها و رويه هاي مورد عمل در دستگاه هاي اجرايي كشور با گرايش ساده سازي مراحل انجام كار ، خودكار سازي عمليات و كاهش ميزان ارتباط كارمندان با مراجعه كنندگان ، افزايش رضايت مراجعان ، كاهش هزينه هاي اداري و اقتصادي نمودن فعاليت ها .

7-تصويب طرح هاي لازم براي ارتقاي بهره وري و كارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاه هاي اجرايي

8-تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه سازي ساختار ، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي

9-تصويب ضوابط و دستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاه هايي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام ع منحل ، واگذار و يا وظايف آنها به ديگر دستگاهها منتقل مي شود .

10-تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداري مطلوي از فضاهاي اداري و جابه جايي و تامين ساختمان اداري

11-تعيين و پيشنهاد منابع مورد نياز براي  تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري و طرح هاي مصوب شورا كه نياز به منابع جديد دارد .

12-تشخيص و اعلام دستگاه هاي اقدام كننده برنامه هاي مرتبط با فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و امور اجرايي

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري است؛

 

برای دانلود کل پاورپوینت شبكه راهبردي ايجاد تحول در نظام اداري از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان - 70 اسلاید

پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان - 70 اسلاید

پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان - 70 اسلاید

پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان 

پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان 

پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان 

پاورپوینت توانمندسازي و تفویض اختیار به کارکنان 

ويژگي فرد توانمند

پاورپوینت کدام رفتار اخلاقی است - 65 اسلاید

پاورپوینت کدام رفتار اخلاقی است - 65 اسلاید

پاورپوینت کدام رفتار اخلاقی است - 65 اسلاید

پاورپوینت کدام رفتار اخلاقی است 

پاورپوینت کدام رفتار اخلاقی است 

پاورپوینت کدام رفتار اخلاقی است 

پاورپوینت کدام رفتار اخلاقی است 

§اخذ شیرینی توسط ..... جهت گذشت از تخلف

پاورپوینت تفكر استراتژيك - 50 اسلاید

پاورپوینت تفكر استراتژيك - 50 اسلاید

پاورپوینت تفكر استراتژيك - 50 اسلاید

پاورپوینت تفكر استراتژيك

پاورپوینت تفكر استراتژيك

پاورپوینت تفكر استراتژيك

پاورپوینت تفكر استراتژيك

مديريت استراتژيك چيست ؟

پاورپوینت ساختمان پوست - 30 اسلاید

پاورپوینت ساختمان پوست - 30 اسلاید

پاورپوینت ساختمان پوست - 30 اسلاید

پاورپوینت ساختمان پوست

پاورپوینت ساختمان پوست

پاورپوینت ساختمان پوست

پاورپوینت ساختمان پوست

Øپوست شامل سه قسمت است :

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری - 27 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری - 27 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری - 27 اسلاید

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

پاورپوینت برنامه ریزی ارتقاء بهره وری

Øدو مشكل اساسي در مدل مفهومي بهره وري

پاورپوینت زهکشی - 18 اسلاید

پاورپوینت زهکشی - 18 اسلاید

پاورپوینت زهکشی - 18 اسلاید

پاورپوینت زهکشی

پاورپوینت زهکشی

پاورپوینت زهکشی

پاورپوینت زهکشی
 زهکشی تاریخچه ای سه هزار ساله دارد ولی شاید بتوان گفت از عمر زهکشی به شیوه امروزی حدود 190 سال می گذرد. عقیده بر این است که هوخهات اولین ‌کسی بود که در ‌سال 1940 ز‌هکشی ‌مبتنی بر ‌شیوه های ‌علمی را پایه گذاری کرد. از آن پس تحولات علمی زهکشی ابتدا به آزمایشگاه های زهکشی معطوف شد و همزمان با آن اصول و مبانی زهکشی در مورد تعین فاصله و عمق زهکش ها توسعه یافت و روابط ریاضی زیادی ارائه شد. پیدایش لوله های پلاستیکی در دهه 1960 و رواج استفاده از ماشین های زهکشی در دهه 1970 شتابی چشمگیر به توسعه ‌زهکش های ‌زیر زمینی داد؛ اما در این چند دهه، هم دا‌نشمندان به ‌طور ‌عمده ‌هنوز به ابداع و ارائه روابط جدید تعین فاصله زهکش ها معطوف بود. در دهه 1970 همراه با پیشرفت بشر در زمینه رایانه حل عددی روابط ریاضی بیش ا ز پیش مرسوم شد و شاید بتوان گفت که در اوایل دهه 1980 بود که اولین مدل های زهکشی ابداع  و در دهه 1990 توسعه بیشتری یافت بطوری که می شود این دهه را دوره تدوین و پردازش مدل های ریاضی زهکشی به حساب آورد.

 

انواع سیستم های زهکشی

از دیدگاههای متفاوت ، زهکشها را به انواع مختلفی تقسیم بندی می نمایند . در صورتی که نوع زه آب از نظر سطحی یا زیر سطحی مورد توجه باشد ، زهکشها را به دو دسته زهکشهای سطحی و زیر سطحی تقسیم بندی می نمایند.درشرایطی که سازه های زهکشی مورد توجه باشند ،زهکشها را به دو دسته زهکشهای روباز و زهکشهای لوله ای(زیر زمینی) تقسیم بندی می نمایند که درمورد اخیر زهکشی قائم ( چاه زهکش )را نیز در بر میگیرد. توجه به این نکته ضروری است که زهکشهای روباز علاوه بر زه آبهای سطحی ،پروفیل خاک را نیز زهکشی می نمایند.هر سیستم زهکشی دارای اجزایی است که بسته به نوع سیستم ،ابنیه ابی متفاوتی را شامل میشود.

پاورپوینت زهکشی

 

پاورپوینت زهکشی

 

پاورپوینت زهکشی

 

پاورپوینت زهکشی

 

سیستم زهکشی سطحی

برای مناطق مرطوب بیشترین کاربرد را دارد و به خاطر اینکه بارندگی در سطح زمین تجمع پیدا میکند ، این سیستم بصورت کانالهای عریض و کم عمق( شبکه نهرهای قابل گذر) بکار میرود بطوریکه ماشین آلات هم میتوانند براحتی از روی آن حرکت کنند .

 

توجه اصلی مهندسین زهکشی، آنگونه که در این مبحث اشاره می شود، کنترل موقعیت سطح آب در محدوده ای است که گیاه در آن رشد می کند. اما از آنجا که توجه به پیامدهای زیست محیطی روز به روز در حال افزایش است، دانستن اینکه تاثیرات کشاورزی می تواند فراتر از محدوده مزارع گسترش یابد به طور فزاینده ای اهمیت پیدا می کند. به این ترتیب زهکشی به طور اجتناب ناپذیری بر روی الگوی جریان آب از اراضی تا آبراهه های دریافت کننده آن تاثیر می گذارد. در این یادداشت این موضوع تحت عنوان اثرات پایین دستی یا خارج ناحیه ای زهکشی اراضی زراعی مورد بحث قرار گرفته است. تاثیر زهکشی بر روی جریانات سطحی می تواند در دو مقیاس مورد بررسی قرار گیرد: الف- مقیاس مزرعه که تخلیه مستقیما به شرایط آن (نظیر عمق سطح ایستابی، نوع خاک، فواصل زهکش ها و غیره) بستگی دارد. ب-مقیاس حوضه رودخانه ای که در آن نه تنها باید تاثیرات پراکنده اثرات اراضی زهکشی شده تلفیق شود، بلکه نقش بهسازی آبراهه های اصلی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت زهکشی است

برای دانلود کل پاورپوینت زهکشی از لینک زیر استفاده کنید


پاورپوینت بهره برداري و مديريت محصول يا خدمات - 90 اسلاید

پاورپوینت بهره برداري و مديريت محصول يا خدمات - 90 اسلاید

پاورپوینت بهره برداري و مديريت محصول يا خدمات - 90 اسلاید

پاورپوینت بهره برداري  و مديريت محصول  يا خدمات

پاورپوینت بهره برداري  و مديريت محصول  يا خدمات

پاورپوینت بهره برداري  و مديريت محصول  يا خدمات

پاورپوینت بهره برداري  و مديريت محصول  يا خدمات

مهارتهاي مديريت

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه - 15 اسلاید

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه - 15 اسلاید

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه - 15 اسلاید

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه

یاد آوری :

1) Sin2x + cos2x = 1

2) Sin2x = 1- cos2x

3) Cos2x = 1- sin2x

 

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه

 

پاورپوینت مثلثات در یک نگاه

 

متن بالا تنها یک اسلاید از پاورپوینت مثلثات در یک نگاه است

برای دانلود کل پاورپوینت مثلثات در یک نگاه از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت توليدات گلخانه اي - 80 اسلاید

پاورپوینت توليدات گلخانه اي - 80 اسلاید

پاورپوینت توليدات گلخانه اي - 80 اسلاید

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند - 30 اسلاید

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند - 30 اسلاید

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند - 30 اسلاید

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

¡تأييد و اعتبارسنجي دانش در سيستم هاي هوشمند

پاورپوینت آشنایی با بحرین - 12 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بحرین - 12 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بحرین - 12 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بحرین

پاورپوینت آشنایی با بحرین

پاورپوینت آشنایی با بحرین

پاورپوینت آشنایی با بحرین

¨احزاب و حرکت های سیاسی

پاورپوینت سیستم - 25 اسلاید

پاورپوینت سیستم - 25 اسلاید

پاورپوینت سیستم - 25 اسلاید

پاورپوینت سیستم

پاورپوینت سیستم

پاورپوینت سیستم

پاورپوینت سیستم

فن جعبه سیاه

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

nعملی شناخته شده در جوامع بشری

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

نانو پودر

پاورپوینت ریاضیات در شرق - 75 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات در شرق - 75 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات در شرق - 75 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات در شرق

پاورپوینت ریاضیات در شرق

پاورپوینت ریاضیات در شرق

پاورپوینت ریاضیات در شرق

■جدول هایی درباره ی به توان رساندن و جذر گرفتن نیز به ما رسیده است

پاورپینت بهائيت آئين شيطان - 113 اسلاید

پاورپینت بهائيت آئين شيطان - 113 اسلاید

پاورپینت بهائيت آئين شيطان - 113 اسلاید

پاورپینت بهائيت آئين شيطان

پاورپینت بهائيت آئين شيطان

پاورپینت بهائيت آئين شيطان

پاورپینت بهائيت آئين شيطان

   شيخ احمد احسائي

 

 

.1تحصيلات شيخ احمد

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت - 38 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت - 38 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت - 38 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

مدیران محترم پرستاری

سوپروایزرین محترم آموزشی

سوپر وایزرین محترم بالینی

سرپرستاران و مسئولین سخت کوش و پر تلاش واحدهای بالینی

همکاران عزیز و گرانقدر پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری و مامائی مجموعه مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تقدیم احترام و آرزوی سلامت و موفقیت شما عزیزان جامعه بزرگ ، پرتوان و سنگر داران جبهه اول نظام سلامت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اکنون که به فضل و یاری پروردگار قریب به یک سال از اجرای قانونی ارتقاء بهره وری در مراکز تابعه دانشگاه می گذرد و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از معدود دانشگاه هایی بود که در

 

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

 

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

 

فاز اول زمانی ( مهر 1390 ) با برنامه ریزی دقیق حوزه معاونت درمان و دفتر پرستاری ، حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشگاه ، معاونین محترم درمان ، توسعه ، حراست محترم ، امور مالی ، امور حقوقی ، تشکیلات و اداره نیروی انسانی و همکاری صادقانه و صمیمی و گسترده شما سنگرداران پر تلاش نظام سلامت و درمان موفق به اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری گردید و به لطف الهی در نمودارها و ارزیابی شاخصهای کشوری رتبه بسیار خوبی را کسب نمود و اگرچه در طول یکسال گذشته در راستای اجرای قانونی ارتقاء بهره وری با چالشها و فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده و هستیم اما حوصله و سعه صدر شما همکاران عزیز و جدیت و پیگیری های مدیران محترم پرستاری و مسئولین دانشگاه  موجبات حل و فصل مشکلات و سرعت بخشیدن به روند امور را فراهم نمود که جای سپاس و تشکر است. 

قانون ارتقاء بهره وری که در همه مراکز درمانی تابعه دانشگاه و در سطح استان خراسان جنوبی اجرایی شده و هم اکنون کلیه نیروهای بالینی از مزایای آن بهره مند گردیده اند گاها در برنامه ریزی ساعات کار موظف همکاران ، محاسبات میزان تقلیل ساعت کاری و ثبت ساعات اضافه کار برخی از واحدها نواقص و اشکالاتی مشاهده می شود و همچنین در گزارش بازدیدهای انجام شده از سوی کارشناسان بازرسی دانشگاه همکاران طرحی یا جدید الاستخدام اطلاعات جامع و کاملی از قانون ارتقاء بهره وری ندارند. لذا دفتر پرستاری دانشگاه مصمم شد تا خلاصه ای از اهم مطالب و دستورالعمل های اجرایی قانون ارتقاء بهره وری را بصورت بسته ای آموزشی تهیه و در دسترس همکاران محترم قرار دهد تا مورد استفاده قرار گرفته و برخی از ابهامات موجود برطرف گردد انتظار می رود سرپرستاران محترم و مسئولین واحدها نیروهای جدید الورود را با متن قانونی و دستورالعملهای مربوطه آشنا نمایند.  

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت است

 

برای دانلود کل پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره) - 33 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره) - 33 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره) - 33 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

nجیب :

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی - 170 اسلاید

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی - 170 اسلاید

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی - 170 اسلاید

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی 

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی 

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی 

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی 

مطالب درس

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

v نانوساختارها (نانو مواد) : حداقل یکی از ابعاد آنها در محدوده نانومتر (1 تا 100 نانومتر) است.

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

v نانوساختارها (نانو مواد) : حداقل یکی از ابعاد آنها در محدوده نانومتر (1 تا 100 نانومتر) است.

پاورپوینت سيستم عامل - 25 اسلاید

پاورپوینت سيستم عامل - 25 اسلاید

پاورپوینت سيستم عامل - 25 اسلاید

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت سيستم عامل

زمان بندی پروسسها   Process Scheduling

Scheduler (زمانبند) : بخشی از سیستم عامل است که تصمیم می گیرد از بین پروسسهای آماده اجرا CPU به کدام یک داده شود . برا ی این تصمیم گیری از الگوریتمی استفاده می شود که الگوریتم زمان بندی  (ُScheduling Algorithm) نامیده می شود .

ملاکهایی که یک الگوریتم زمانبندی خوب باید دارا باشد عبارت است از :

1- عدالت ((Fairness : هر پروسس سهم عادلانه ای از CPU را دریافت نماید .

2- کارایی (ٍٍٍٍEfficiency) : CPU بیکار نماند و وقتی پروسس امکان جلو رفتن  ندارد CPU به پروسس دیگری داده شود .

3- زمان پاسخ (Response Time) : زمان پاسخ ، زمان پاسخ به فرمانهای Interactive کاربر است .

پاورپوینت سيستم عامل

 

پاورپوینت سيستم عامل

 

4- حداقل بودن زمان بازگشت (Turnaround Time) : زمان بازگشت برای یک کار Batch طول زمان از لحظه ورود آن به سیستم تا لحظه پایان یافتن (کامل شدن) آن می باشد .

5- حداکثر شدن Throughput: تعداد کارهایی است که در واحد زمان انجام می شود .

زمانبندی Round Robin :

یکی از رایج ترین و ساده ترین الگوریتمهای زمانبندی است . پیاده سازی آن بسیار ساده است . کافی است یک لیستی از پروسسهای آماده اجرا نگهداری شود .

به هر پروسس یک Quantum (کوانتم) یا Time-slice (برش زمانی) CPU داده می شود . اگر پروسس در پایان کوانتم هنوز خاتمه نیافته باشد ، CPU از آن گرفته می شود و به پروسس بعدی در صف داده می شود .

 

اندازه Quantum چقدر باشد ؟

فرض کنید Context switch ، 5 میلی ثانیه طول بکشد .

اگر طول کوانتم 20 میلی ثانیه باشد             

                                            20% = (20 + 5) / 5 = میزان اتلاف           

اگر طول کوانتم را 500 میلی ثانیه در نظر بگیریم

                               1% > 505/5 =( 5 + 500 )/ 5 = میزان اتلاف

اغلب کوانتم برابر 100 میلی ثانیه را مناسب می دانند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت سيستم عامل است

برای دانلود کل پاورپوینت سيستم عامل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه

فهرست مطالب

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

 

تعریف توربین

دستگاهی است که در آن انرژی جنبشی سیال متحرک بعد از برخورد سیال

با پره به انرژی مکانیکی تبدیل می شود.

از انرژی مکانیکی تولید شده در کارهای زیر استفاده می شود:

§بحرکت درآوردن ژنراتورها جهت تولید جریان الکتریسیته

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته

   جهت توسعه کمی و کیفی علوم مالی استفاده از روش های کمی ازجمله روش های آماری وریاضی الزامی است . زیرا نتایج بسیاری از تصمیمات مالی باگذشت زمان ودر آینده مشخص می گردد وارزش منابع آتی با ارزش حال آنها و ارزش سرمایه گذاریها درآینده متفاوت است بنابراین ارزش زمانی پول و عامل بهره جایگاه خاصی دارند .

   لذا از مفروضات مالی پیشرفته در بسیاری از رویکردهای مالی نظیر ارزشیابی داراییهای مالی ، بودجه بندی سرمایه ای ، هزینه های تامین مالی ، ساختار مالی و تصمیم گیری در خصوص تامین مالی استفاده می شود .

مطالب فصل :

ارزش زمانی پول

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن

اگر تابندگي طيفي رابصورت توان تابش يافته بر واحد سطح بر واحد طول موج و

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر - 245 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر - 245 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر - 245 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر

n1-1 نمونه اي از برنامه هاي تحليل کننده

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت - 380 اسلاید

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت - 380 اسلاید

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت - 380 اسلاید

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

مباحث کتاب

برای نيل به اهداف کلی ،مباحث زير درشش فصل تدوين شده است.

 

فصل اول: نظريه مجموعه ها

 

که شامل  44 اسلايد می باشد.

  

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

 

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

 

فصل دوم: دستگاههای مختصات

 

که شامل  47 اسلايد می باشد.

فصل سوم: رابطه وتابع

 

که شامل   69  اسلايد می باشد.

 

فصل چهارم: حد وپيوستگی توابع

 

که شامل   71 اسلايد می باشد.

فصل پنجم: مشــــتق

 

که شامل 71 اسلايد می باشد.

فصل ششم: کاربردهای مشتق

 

که شامل  74 اسلايد می باشد.

 

در آغاز هر فصل نکاتی به عنوان  راهنمای مطالعه وهدف کلی آمده است،که به

 

شما کمک می کند تا منظـور کل آن فصـــل را دريابيد،درقسمتی که با عنوان

 

هدف های رفتاری وآموزشی مشخـص شده است ،ازشما انتـظارمی رود که پس

 

ازپايان مطالعه هرفصل مطالبی را که يادگرفته ايد با توجه به هدف های رفتاری

 بسنجيد.

 

يادگيری می تواند مثلا“ بيان يک مفهوم ،مقايسه دو مفهوم بايکديگر، توضيح يک

 

قضيه نتيجه گيری ازيک مطلب، يا حل يک مسئله باشد.نظر به پيوستـگي مفاهيم

 

رياضی ،تا زمانی که به هدف های يک فصل نايل نشده ايد،و مسائل آن فصل را

 

حل نکرده ايد به فصل بعدی نپردازيد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

عناو ین
 نا نو در کامپیوتر

حافظه های نانو
کامپیوتر های فوق سریع به کمک فناوری نانو
اسپیکر های نانو
ماوس با فناوری نانو

›حافظه های نانو

پاورپویت دقیق ورزش جودو - 16 اسلاید

پاورپویت دقیق ورزش جودو - 16 اسلاید

پاورپویت دقیق ورزش جودو - 16 اسلاید

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

ورزش «جودو» یکی از ورزشهای قدیمی در کشور ژاپن و بنیانگذار آن استاد «جیگارو کانو» است.

واژه «جودو» از ترکیب دو کلمه "جو" به معنای ملایمت ، و واژه "دو" به معنی اصل و یا روش است

 .لغت"جو" از ورزش «جوجیتسو»

مشتق شده که توسط سامورائی ها مورد استفاده قرار می گرفت .

 پس جودو را تحت عنوان "روش ملایمت" ترجمه کرده‌اند

تاریخچه جودو

تاریخچه ورزش رزمی جودو 
 
هنر رزمی جودو که بر خاسته از ژاپن است جزء هنر های رزمی مثل کاراته ، تکواندو و کونگ فو می باشد با این وجود بسیار متفاوت از سایر هنرهای رزمی می باشد

 چرا که در آن مشت زدن و لگد زدن در مسابقات ممنوع است .

 

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

 

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

 

جودو هنری رزمی است که اساسا گلاویز شدن در آن زیاد بوده و هدف آن زمین زدن ، گیر انداختن ، مهار کردن و حتی از کار انداختن بازوان حریف می باشد  

به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود .

 تاکید اصلی جودو روی توانایی به کار بردن نیروی حریف می باشد به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود .

 جودو تنها یک مبارزه فیزیکی نمی باشد بلکه یک مبارزه فکری نیز هست

بدین گونه که یک جودو کار موفق باید قادر باشد حرکات حریف را از قبل پیش بینی کرده و با عکس العمل خود پاسخ مناسبی به آن بدهد .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپویت دقیق  ورزش جودو است

 

برای دانلود کل پاورپویت دقیق  ورزش جودو از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق  تکنولوژی نانو در سخت افزار 

پاورپوینت دقیق  تکنولوژی نانو در سخت افزار 

پاورپوینت دقیق  تکنولوژی نانو در سخت افزار 

پاورپوینت دقیق  تکنولوژی نانو در سخت افزار 

›

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 27 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 27 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 27 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

یک بخش با اهمیت از مدیریت سرمایه در گردش ، سرمایه گذاری وجوه مازاد می باشد. در این رابطه شرکت ها به دنبال یک بازده منطقی  در یک سطح قابل قبول از ریسک هستند. در این فصل انواع سرمایه گذاریهای وجوه مازاد بیان میشود :

 

 1 –اوراق خزانه

 

2 –اوراق قرضه بهره دار

 

3 - گواهی سپرده بانکی

 

4 - اوراق تجاری

 

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

 

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

 

5 –برات بانکی

 

6 –قرارداد باز خرید

 

 

 

 

 

اوراق خزانه:

اوراق خزانه اوراقی هستند که به موجب آنها خزانه دولت مبالغی را در تاریخ سر رسید به دارندگان این اوراق پرداخت می کند. این اوراق دارای کوپن بهره نبوده و با تخفیف در قیمت اسمی قبل از سررسید به فروش می رسند. اوراق خزانه برای دوره های زمانی کوتاه مدت ، که معمولا 3 ماهه ، 6ماهه و یا 12 ماهه (کمتر از یکسال ) در نظر گرفته می شوند و از طریق مزایده عرضه می شوند. در واقع اوراق خزانه مطمئن ترین و بهترین سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد شرکت می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی - 155 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی - 155 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی - 155 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی

مطالب درس

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد

nتاريخچه مدرسه باهاوس

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر) - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر) - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر) - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر)

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر)

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر)

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر)

امروزه در زمينه هاي مختلفي از جمله پزشكي، صنايع شيميايي، صنايع غذايي، مانيتورينگ محيط زيست و توليد محصولات دارويي و بهداشتي از بيوسنسورها بهره مي گيرند. اين سنسورها ابزاري توانمند جهت شناسايي مولكولهاي زيستي مي باشند. به عنوان مثال حواس بويايي و چشايي انسان نمونه اي از يك زيست حسگر طبيعي است كه به شناسايي بوها و طعمهاي مختلف مي پردازد. سيستم ايمني بدن نيز يك زيست حسگر طبيعي است، كه ميليونها نوع مولكول مختلف را شناسايي مي كند.

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

ج) وز وز گوش:

   اين عارضه بصورت تواُم با افت شنوايی دائم و ضربه صوتی

می باشد وشخص همواره دچار احساس وزوز در يك يا دو گوش گرديده بطوری كه تحمل آن بسيار مشكل می گردد و حتی در ساعات استراحت و سكوت نيز به شدت فرد را مورد آزارقرار

می دهد.اين آسيب ممكن است سبب عوارض روانی گردد.در اين عارضه صداهايی كه فرد در گوش خود احساس میكند متفاوت است ودر دو گروه وزوز فركانس پايين( اصوات بم ) و وزوز فركانس بالا ( اصوات زير)تقسيم می شوند

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

افت دائم شنوايی در اثر صدا عمدتاً از فركانس  Hz4000شروع شده و ميزان آن بسته به عوامل مختلف فردی(مثل سن، سابقه كار، نژاد، تغذيه و...) و محيطی متفاوت می باشد. مسموميت با اكسيد كربن، جيوه، فسفر، سرب و برخی داروها مانند استرپتو مايسين ، ساليسيلات ، جنتامايسين نيز می توانند اثر صدا بردستگاه شنوايی را تشديد نمايند.

     زمانی فرد متوجه افت شنوايی خود می شود كه درمكالمه وارتباط اجتماعی اومحدوديت ايجاد شده باشد، در اين شرايط فرد دچار درجاتی از كری شغلی شده است كه عمدتاً برای بهبودی به درمان جواب نمی دهد.

Ø

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها


 فصل 1         آشنایی با توربین های گازی

تعریف توربین

دستگاهی است که در آن انرژی جنبشی سیال متحرک بعد از برخورد سیال

با پره به انرژی مکانیکی تبدیل می شود.

از انرژی مکانیکی تولید شده در کارهای زیر استفاده می شود:

§بحرکت درآوردن ژنراتورها جهت تولید جریان الکتریسیته

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار
محققان و دانشمندان معتقدند طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی و تراشه ها به نهایت کوچکی خود نزدیک و برای ساخت مدارات کوچک تر باید از روشی استفاده شود که بتواند اتم ها را کنار هم بچیند و آنها را سازماندهی کند و به این ترتیب مداری میکروسکوپی تولید شود که این کار چیزی جز به کارگیری فناوری نانو نیست
در صنعت کامپيوتر، قابليت نانو ماشينها براي کوچک کردن ترانزيستورها روي تراشه هاي سيليکوني مي تواند انقلابي در اين زمينه بوجود آورد. از فناوري نانو همچنين براي ساخت نسل جديدي از اجزا» کامپيوتري استفاده خواهد شد. کامپيوترهاي مولکولي مي توانند اجزايي را در خود جاي دهند که اين اجزا» تريليون ها بايت اطلاعات را در خود جاي مي دهند و اين در حالي است که کل اين ساختار از يک حبه قند بزرگتر نيست. پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار
محققان اعلام کرده‌اند که مدار حافظه جدیدی با استفاده از مولکول‌ها و سیم‌های نانومتری ساخته‌اند. این تراشه‌ها به اندازه‌ای که سازندگان تراشه برای تراشه‌های مورد نیاز در سال 2020 انتظار دارند، چگال می‌باشند. این مدار، صفرها و یک‌ها را از طریق کلیدزنی خوشه‌های مولکولی بین دو حالت، ذخیره می‌کند. این مدار، شامل 160000 بیت بوده که با چگالی 1011 بیت بر سانتیمتر مربع به هم فشرده شده‌اند. پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

این تراشه‌ها حداقل 10 مرتبه از ریز تراشه‌های (micro Chip )موجود چگال‌تر می‌باشند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

یک نانومتر یک میلیاردم متر است.

اگر بخواهیم برای دریافتن مفهوم اندازهٔ یک نانومتر نسبت به متر سنجشی انجام دهیم می ‌توانیم اندازهٔ آن را مانند اندازهٔ یک توپ تنیس به کرهٔ زمین بدانیم.

مکعبی با ابعاد 2.5 نانومتر ممکن است حدود 1000 اتم را شامل شود. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

در مقایسه یک جسم نانومتری با اندازه‌ای حدود 10 نانومتر ، هزار برابر کوچکتر از قطر یک موی انسان است.

- تا سال 1974 از لغت نانوتکنولوژي استفاده نشده بود تا اينکه يکي از محققين ژاپني بنام نوريو تانيگوچي اين لغت را در ارتباط با مهندسي مواد دراندازه هاي نانومتري مورد استفاده قرار داد.
آقای تسورو موری یک مهندس ژاپنی شرکت یاسکاوا، در سال ۱۹۶۹ میلادی واژهٔ مکاترونیک را ابداع کرد و به ‌کار برد.
واژهٔ مکاترونیک جایگزین واژهٔ سیستم‌ های الکترومکانیکی شد. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک
تاریخچه این دانش به حدود ۵۰ سال قبل و از زمان تلاش برای کوچک ‌تر کردن هر چه بیش ‌تر ترانزیستورها برمی‌گردد.

افزایش میزان زخیره اطلاعات، محاسبه ‌گرهای رایانه ای کوچک‌ تر، طراحی مدارهای منطقی، نانوسیستم ها و... از زمینه‌های کاربرد نانوالکترونیک هستند.

کوچکترین آی سی های امروزی با ابعادی در حدود 250 نانومتر در هر لایه به ارتفاع یک اتم ، حدود یک میلیون اتم را در بردارند. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

كهن ترين زيگوراتي كه ناكنون در بين النهرين (عراق كنوني) توسط باستان شناسان خاكبرداري و شناسايي شده است زيگوراتيست كه اورنمو موسس سلسله سوم اور  در سال 2100  قبل از ميلاد يعني 4100 سال پيش در شهر باستاني اور  محل تولد حضرت ابراهيم نبي  بنا كرده بود او اين زيگورات را در كنار معبدي كه براي نيايش خدايان ساخته بود بر پا داشته است. اين زيگورات در اصل داراي سه طبقه بوده است كه در حال حاضر تنها طبقه اول آن باقي مانده است.

nزيگورات اور ، نمونه مناسبي از اين مورد است که به دوره سومري نوين – از سده 22 تا سده 21 پيش از ميلاد – مربوط مي شود ؛ در اين دوره ، معماران مي کوشيدند بلندترين و کوه پيکرترين بناي ممکن را روي زمين . نخست کوهي از خشت خام را مي بينيم که در اثر عواملي چون زمان ، آب و هوا ، و تاخت و تاز دشمنان تقريبا" به صورتي بي شکل درآمده است ؛

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهری

پاورپوینت دقیق منابع و روش های نوين در توليد برق و راکتور های هسته ای - 30 اسلاید

پاورپوینت دقیق منابع و روش های نوين در توليد برق و راکتور های هسته ای - 30 اسلاید

پاورپوینت دقیق منابع و روش های نوين در توليد برق و راکتور های هسته ای - 30 اسلاید

پاورپوینت دقیق منابع و روش های نوين در توليد برق و  راکتور های هسته ای

پاورپوینت دقیق منابع و روش های نوين در توليد برق و  راکتور های هسته ای

پاورپوینت دقیق منابع و روش های نوين در توليد برق و  راکتور های هسته ای

oدرباره انرژی زمين گرمايی

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان - 11 اسلاید

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان - 11 اسلاید

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان - 11 اسلاید

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان

EFQM  درايران:

درايران اين مدل به عنوان مدل ارزيابي عملكرد سازمانها و تعالي سازمان شناخته شده است.

نكات مهم قبل از شركت در جايزه ملي كيفيت يا بهره‌وري سازمان:

1- تعهد مديريت ارشد سازمان مبني بر اجراي پروژه واقعي تعالي وعدم گرايش به اخذ گواهينامه يا جايزه

2- تشكيل تيم ارزياب و آوري آنان

3- اجراي خودارزيابي با يكي از روشهاي شناخته شده توسط تيم خودارزياب

4-شناسايي نقاط قوت و حوزه‌هاي قابل بهبود و اجراي پروژه‌هاي بهبود

5- تهيه اظهارنامه بر اساس واقعيتها ومطابقتها با منطق رادار

 

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان

 

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان

 

پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان

 

ارزيابي دردو مرحله انجام مي‌شود:

1- خودارزيابي سازمان

2-ارزيابي توسط ارزيابي ارشد

 

گامهاي مورد نظر جهت اخذ جايزه :

 

1-توجيه مديريت نسبت به اهميت مدل تعالي

2-تعيين مدير تعالي سازمان

3-برگزاري دوره‌هاي آموزشي تربيت ارزياب در سازمان

4-برگزاري دوره‌هاي تربيت خودارزياب

5-انجام خودارزيابي به يكي از روشهاي خودارزيابي

6-تهيه گزارش خودارزيابي و تعيين نقاط قوت و حوزه‌هاي بهبود سازمان

7-تعريف و اجراي پروژه‌هاي بهبود براي ارتقاي توانمندي‌هاي سازمان در مسيرتعالي

8-تهيه اظهارنامه خودارزيابي

9-ارسال اظهارنامه دبيرخانه جايزه كيفيت

10-ارزيابي توسط تيم ارزيابي جايزه كيفيت از سازمان

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان  است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق تعـالي سـازمـان  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق تدوين برنامه فناوري اطلاعات براي كتابخانه‌ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق تدوين برنامه فناوري اطلاعات براي كتابخانه‌ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق تدوين برنامه فناوري اطلاعات براي كتابخانه‌ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق تدوين برنامه فناوري اطلاعات  براي كتابخانه‌ها

پاورپوینت دقیق تدوين برنامه فناوري اطلاعات  براي كتابخانه‌ها

پاورپوینت دقیق تدوين برنامه فناوري اطلاعات  براي كتابخانه‌ها

—استفاده از تكنولوژي براي توليد برنامه فناوري اطلاعات كتابخانه

پاورپوینت دقیق سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی

پاورپوینت دقیق سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی

پاورپوینت دقیق سیستم های محافظتی و مکان یابی الکترونیکی

 

Òبر خلاف GPS ها Local Positioning System ها از تکنولوژی دارای پوشش جهانی استفاده نمی کنند.

پاورپوینت دقیق خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

پاورپوینت دقیق خدمات فناوري اطلاعات براي معلولین

پول شما  و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

•یک شهر الکترونیکی مناسب براي معلولان بسیار راه گشاتر از مناسب سازي مکانهاي عمومی در شهرهاي سنتی است. اگر به دنبال شهر الکترونیکی نباشیم و آنرا متناسب با نیازهاي افراد کم توان و معلول نسازیم، یا باید شهرهاي سنتی سازگار با معلولین ساخته شوند و یا باید طی سالها تلاش معابر عمومی شهرهاي سنتی را براي این افراد مناسب سازي نمود. شهرهاي الکترونیکی با صرف بوجه و زمان کمتري میتوانند با انعطاف پذیري بیشتر، شرایط بهتري براي زندگی طیفهاي مختلف معلولین فراهم نمایند. البته بهترین حالت آن است که به همراه توسعه شهرهاي واقعی سنتی به دنبال ایجاد فرصتهاي مناسب در شهرهاي الکترونیکی براي معلولین نیز باشیم تا این دو شهر سنتی و مجازي در کنار هم بتوانند نیاز روحی و جسمی افراد کم توان و معلول را به بهترین شکل ممکن تامین کنند.

پاورپوینت دقیق مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف - 24 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف - 24 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف - 24 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف

پاورپوینت دقیق مدل سازی سیستم های احتمالی صف با بهره گیری از زنجیره مارکوف

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

}ارايه مدل تركيبي با فرض دو خدمت دهنده

پاورپوینت دقیق سازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا ) - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق سازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا ) - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق سازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا ) - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق سازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا )

پاورپوینت دقیق سازمان بهره وري انرژي ايران ( سابا )

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

—سیاستهای مورد نظروزارت نیرو در
راستای هدفمندسازی یارانه ها و اصلاح ساختار عرضه و تقاضا در صنعت برق

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

3-11- خلاصه

اگر f(t) با دوره تناوب T  باشد، ان گاه با توجه به f(t)=f(t+T) تابع G(t)=f(f(t)) نیز پریودیک با دوره تناوب T خواهد

اگر سیگنال در طی یک دوره تناوب ( (T فرموله شود (f(t))  ، با توجه به رابطه گفته شده سیگنال متناوب در کل

زمان ها بیان می شود.

می باشند.

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

 

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

 

سری فوریه، تنها برای توابع متناوب بیان می شود، توابعی که دارای دوره تناوب اصلی           ،      ،               

در صورتی که بتوان سیگنال را به صورت مجموعه ای از هارمونی ها بسط داد، می توان به این سوال که در یک

سیگنال چه فرکانس هایی و با چه قدرتی وجود دارند را پاسخ داد.)

پاسخ سیستم LTI به نمایی مختلط                 یا به طور کلی               به فرم بسیار ساده ای تعریف می شود.

هرچه هارمونی ها بالاتر باشد فرکانس ها بالاتر است و برعکس هر چه هارمونی ها پایین تر باشد فرکانس ها پایین تر

است.

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

 

پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته

 

اگرسیگنال در هارمونی های بالا ضرایب سری فوریه بزرگتری داشته باشد ،سیگنال فرکانس بالا است و برعکس اگر

سیگنالی در هارمونی های پایین ضرایب سری فوریه بزرگتری داشته باشد،سیگنال فرکانس پایین است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته  است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق سری فوریه سیستم های زمان پیوسته و زمان گسسته  از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق ترک - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق ترک - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق ترک - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق ترک

پاورپوینت دقیق ترک

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

—روش های تعمیر ترک ها

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 18 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 18 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 18 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

یک نانومتر یک میلیاردم متر است.

اگر بخواهیم برای دریافتن مفهوم اندازهٔ یک نانومتر نسبت به متر سنجشی انجام دهیم می ‌توانیم اندازهٔ آن را مانند اندازهٔ یک توپ تنیس به کرهٔ زمین بدانیم.

مکعبی با ابعاد 2.5 نانومتر ممکن است حدود 1000 اتم را شامل شود. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

در مقایسه یک جسم نانومتری با اندازه‌ای حدود 10 نانومتر ، هزار برابر کوچکتر از قطر یک موی انسان است.
- تا سال 1974 از لغت نانوتکنولوژي استفاده نشده بود تا اينکه يکي از محققين ژاپني بنام نوريو تانيگوچي اين لغت را در ارتباط با مهندسي مواد دراندازه هاي نانومتري مورد استفاده قرار داد. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک
آقای تسورو موری یک مهندس ژاپنی شرکت یاسکاوا، در سال ۱۹۶۹ میلادی واژهٔ مکاترونیک را ابداع کرد و به ‌کار برد.
واژهٔ مکاترونیک جایگزین واژهٔ سیستم‌ های الکترومکانیکی شد. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک
تاریخچه این دانش به حدود ۵۰ سال قبل و از زمان تلاش برای کوچک ‌تر کردن هر چه بیش ‌تر ترانزیستورها برمی‌گردد.

افزایش میزان زخیره اطلاعات، محاسبه ‌گرهای رایانه ای کوچک‌ تر، طراحی مدارهای منطقی، نانوسیستم ها و... از زمینه‌های کاربرد نانوالکترونیک هستند.

کوچکترین آی سی های امروزی با ابعادی در حدود 250 نانومتر در هر لایه به ارتفاع یک اتم ، حدود یک میلیون اتم را در بردارند

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق بابیت - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق بابیت - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق بابیت - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق بابیت

پاورپوینت دقیق بابیت

پاورپوینت دقیق بابیت

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

دراین باره اسنادی ازساواک رژیم شاه به دست رسیده که در ادامه متن کامل ارائه می گردد: [34]

امروز دیگر مسلمانان زیر دست بهائیان خواهند بود. پاورپوینت دقیق بابیت
.... ارتباط اعضای بیت العدل با زعمای کشورهای مختلف طوری است که حتی رئیس جمهور آمریکا(لیندون) جانسون مرتب به احبای ایران تبریک می گوید...... خوشبختانه امروز دیگر مسلمانان زیردست بهائیان خواهند بود. چون مسلمانان همیشه عقب افتاده هستند. همچنان که تمام دول اسلامی از سایر دول، عقب مانده اند. سپس آقای ادب معاون بانک ملی اظهار کرد: تا زمانی که من در بانک ملی هستم، سعی می کنم که افراد مورد نیاز بانک را از احبا(بهائیان) بپذیرم. همچنین تا آنجایی که برایم مقدور است نسبت به کارمندان مسلمان بانک از نظر تامین حقوق و پرداخت مزایا و فوق العاده آزار و اذیت بکنم.
(خیلی محرمانه) هرچه بتوانید ملت اسلام را رنج دهید! پاورپوینت دقیق بابیت
جلسه ای با شرکت 9نفر از بهائیان ناحیه 15شیراز در منزل آقای فرهنگ آزادگان و زیر نظر آقای لقمانی تشکیل شد. بعد از قرائت نامه آقای ولی الله لقمانی..... رخن گفت. وی اضافه کرد: .... اکنون از آمریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت، مد لباس و یا ساختمان ها و بی حجابی ها رونق دهیم که مسلمان، نقاب از صورت خود بردارد.... در ایران و سایر کشورهای مسلمان دیگر هرچه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات، ملت اسلام را رنج دهید تا آنها نگویند امام حسین فاتح دنیا بوده و علی، غالب دنیا... اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائیل ساخته می شود. این مسلمانان آخر به دست بهائیان از بین می روند و دنیای حضرت بهاءالله رونق می گیرد.
.... ساعت 30/6 بعد از ظهر مورخ 7/3/47 کمیسیون نظر نفحات الله در محفل شماره 4 واقع در تکیه نواب منزل اسدالله قدسیان زاده تشکیل شد. عباس افندی که سخنران کمیسیون بود اظهار کرد جناب آقای اسدالله علم وزیر دربار سلطنتی به ما لطف زیادی کرده اند. مخصوصا جناب آقای امیرعباس هویدا(بهائی و بهائی زاده) انشاءالله هر دو نفر کدخدای کوچک بهائیان می باشند. گزارشاتی از فعالیت های خود به بیت العدل اعظم الهی مرجع بهائیان می دهند... دولت اسرائیل در جنگ سال 46 و 47 قهرمان جهان شناخته شده ما جامعه بهائیت، فعالیت این قوم عزیز یهود را ستایش می کنیم... پیشرفت و ترقی ما بهائیان این است که در هر اداره ایران و تمام وزارتخانه ها یک جاسوس داریم و هفته ای یک بار که طرح های تهیه شده وسیله دولت به عرض شاهنشاه آیامهر می رسد، گزارشاتی در زمینه طرح به محفل های روحانی بهائی می رسد. مثلا در لجنه پیمانکار، کادر بهائیان ایران هر روز گزارش خود را در زمینه ارتش ایران و این که چگونه اسلحه به ایران وارد می شود و چگونه چتربازان را آموزش می دهند به محفل روحانی بهائیان تسلیم می کنند. [35] پاورپوینت دقیق بابیت
در بررسی عقاید، احکام و تاریخ بهائیت به روشنی معلوم می گردد که استعمار بر اساس برنامه و طرح از پیش تعیین شده ای، به مرور و در مراحل مختلف، به منسوخ اعلام نمودن دین اسلام و نفی و انکار نبوت، امامت، معاد و تعالیم و قوانین و احکام مقدس و نورانی قرآن پرداخته است. آنان ابتدا ادعای نیابت خاص حضرت حجت(عج)، پس از آن ادعای مهدویت، سپس ادعای نبوت و در آخر ادعای الوهیت و نسخ اسلام می نمایند! در پی آن به هدم و نابودی آثار اسلام فرمان می دهند و به ساختن کعبه جدید! در شیراز اهتمام می ورزند و با آداب و ذکر و زیارتنامه های استعمار ساخته به طواف برگرد آن می پردازند! و مطابق با خواست و اهداف استعمار، به رفع حجاب و پوشش زنان فرمان می دهند و چون همواره از تعالیم و آموزه های سیاسی اسلام و تشیع رنج برده اند، از اصل ورود و دخالت در سیاست را ممنوع اعلام می نمایند.
به این ترتیب همه زمینه ها آماده و مهیا می شود تا مبانی و ارکان اعتقادی و ارزش های اخلاقی و پایبندهای معنوی متزلزل شوند و وحدت و یکپارچگی مسلمانان به تفرقه و تشتت تبدیل گردد و از قدرت بی نظیر مذهب تشیع و مراکز علم و فقاهت و مراجع و فقها و علمای بیدار و آگاه که مدافعان راستین اسلام و سنگرهای مستحکم دفاع از هویت دینی و استقلال و شرف و اعتلا و اقتدار مسلمانان می باشند، کاسته شود و راه های تاخت و تاز و سلطه استعمار خارجی صاف و هموار گردد. [30]
 بهائیت در نهایت یکی از بارزترین جریانات حامی صهیونیزم و استعمار غرب و برنده مسابقه خدمت به آمریکا، انگلیس و اسرائیل شد و از همین رو همواره مورد پشتیبانی آنها قرار گرفته است. این جریان برای نابودی ایران با هر دولتی همراه شد تا آنجا که عباس افندی جانشین حسینعلی بهاء در جنگ جهانی اول جمال پاشا فرمانده ارتش عثمانی را برای حمله به ایران تشویق نمود. سرانجام این خیانت ها و خوش خدمتی ها به قشون بریتانیا دریافت لقب «سر» و «نایت هود» از دربار لندن است. [31]
آئین بهائیت از ابتدای تاسیس در میان مسلمانان به عنوان یک انحراف اعتقادی(فرقه ضاله) شناخته شد. ادعای بابیت و سپس قائمیت و مهدویت توسط سیدعلی محمد باب با توجه به احادیث قطعی پذیرفته نبود. ویژگیهای مهدی در احادیث اسلامی به گونه ای تبیین شده که راه هرگونه ادعای بیجا را بسته است. در احادیث ادعای بابیت امام غایب به شدت محکوم شده است. ادعای دین جدید توسط باب بهاءالله با اعتقاد به خاتمیت پیامبر اسلام(ص) که توسط همه مسلمانان پذیرفته شده است، سازگار نبود. از این رو علیرغم تبلیغات گسترده، بهائیان در میان مسلمانان و شیعیان جایگاهی نیافتند. [32]
تاریخ پرحادثه رهبران بهائی، نادرست درآمدن پیشگویی های آنان و منازعات دور از ادب از یکسو و حمایتهای دولتهای استعماری در مواضع مختلف از سران بهائی و به ویژه همراهی آنان با دولت اسرائیل از سوی دیگر، زمینه فعالیت در کشورهای اسلامی، بخصوص در ایران، را از بهائیان گرفت. مولفان بسیاری در نقد این آیین کتاب نوشتند. علمای حوزه های علمیه شیعه و دانشگاه الازهر و مفتیان بلاد اسلامی جدا بودن این فرقه از امت اسلامی را اعلام داشتند و آنان را مخالفان ضروریات بلاد اسلام معرفی کردند. بازگشت برخی مقامات و مبلغان بهائی از این آیین و افشای مسائل درونی این فرقه، نیز عامل مهم فاصله گرفتن مسلمانان از این آیین بوده است. [33]
سرشت بهائیت از بدو تاسیس تاکنون، با مخالفت نسبت به اسلام و مسلمانان عجین شده و سران و فعالان این فرقه، با همه دولت ها و کانون های استکبار به آمریکا و اسرائیل، همسویی و همکاری دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق بابیت است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق بابیت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

امروزه تنها کیفیت در نمایشگر مطرح نیست، بلکه اندازه نیز مورد توجه است. فناوری LCD به گونه ای است که با افزایش ابعاد نمایشگر، هزینه بشدت افزایش می یابد و این رشد قیمت با آن اندازه متناسب نیست، ضمن این که برای ساخت آنها علاوه بر هزینه محدودیت اندازه نیز وجود دارد پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار
محققان و دانشمندان معتقدند طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی و تراشه ها به نهایت کوچکی خود نزدیک و برای ساخت مدارات کوچک تر باید از روشی استفاده شود که بتواند اتم ها را کنار هم بچیند و آنها را سازماندهی کند و به این ترتیب مداری میکروسکوپی تولید شود که این کار چیزی جز به کارگیری فناوری نانو نیست

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

محققان اعلام کرده‌اند که مدار حافظه جدیدی با استفاده از مولکول‌ها و سیم‌های نانومتری ساخته‌اند. این تراشه‌ها به اندازه‌ای که سازندگان تراشه برای تراشه‌های مورد نیاز در سال 2020 انتظار دارند، چگال می‌باشند. پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

این مدار، صفرها و یک‌ها را از طریق کلیدزنی خوشه‌های مولکولی بین دو حالت، ذخیره می‌کند. این مدار، شامل 160000 بیت بوده که با چگالی 1011 بیت بر سانتیمتر مربع به هم فشرده شده‌اند. این تراشه‌ها حداقل 10 مرتبه از ریز تراشه‌های (micro Chip )موجود چگال‌تر می‌باشند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي

پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي

پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

از نظر مداري سيستم تنفسي پيچيدگي کمتري دارد و داراي انشعابات کمتري است
هوا بر خلاف خون قابل تراکم است که آناليز را مشکل تر مي کند پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي
در سيستم تنفسي بر خلاف گردش خون شير وجود ندارد ولي سيستم شديدا غير خطي است
عبور جريان هوا در ريه ها دوجهته (جزرومدي) است بر خلاف گردش خون که در يک جهت حرکت مي کند
وظيفه سيستم تنفسي کنترل تنفسي کنترل يا ثابت نگه داشتن ميزان اکسيژن و گاز کربنيک خون است که توسط سيستم عصبي و غدد درون ريز انجام مي شود

پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي
اگر شخص دهان و بيني اش را ببندد فشار حبابچه اي در موقع دم مي تواند به 80mmHg- و در موقع بازدم به 100mmHg برسد كه ... نيست. قدرت عضلات تنفسي بسيار بيشتر از قدرت لازم براي تنفس آرام است. پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي

مساحت كلي غشا تنفسي (ريوي) حدود 70 متر مربع است و خون موجود در مويرگها يي كه در تماس با اين غشا هستند كمتر از 100ml در هر لحظه است(كمتر از 1 ميكرون)

غشا تنفسي بقدري نازك است كه خون وريدي وارد شده به مويرگ هاي ريوي در 0.8 ثانيه با هواي حبابچه اي به حالت تعادل كامل گازي در مي آيد.

اگر غلظت دی اکسید کربن بسیار کم شود ممکن است نتایج خطرناک بدنبال داشته باشد مثلا در اثر دفع از مایعات بدن بیش از حد الکالوز ایجاد می شود(قلیایی بودن) الکالوز بعدا موجب افزایش تحریک پذیری سیستم عصبی شده و گاها موجب انقباضات کزازی یا حتی تشنجات صرعی می شود.

در حالت نرمال افزایش های بسیار شدید یا کاهش متوسط تهویه حبابچه ای تفاوت بسیار کمی در مقدار اکسیژن حمل شده از ریه ها توسط هموگلوبین را دارد.زیرا خموگلوبین تقریبا بصورت کامل با اکسیژن اشباع می شود.لئا نیازی به تنظیم بسیار حساس تنفس برای حفظ غلظت ثابت اکسیژن در خون وجود ندارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق مدلسازي سيستم هاي بيو لوژيکي از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی

پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

تشکل حرفه ای از دانش نامه استاندارد شده پرستاری که رسما سال 1982 تاسیس شد.
توسعه,پالایش,پژوهش و انتشار واژگان استاندارد و طبقه بندی تشخیص های پرستاری
اولین کنفرانس در سال 1973 در میسوری با هدف استانداردسازی اصطلاحات پرستاری
در سال 1982توسط اعضایی از ایالات متحده و کانادا تشکیل شد.
32کشور عضو انجمن تشخیص های پرستاری آمریکای شمالی  پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی
تشخیص پرستاری بیانی از مشکل بیمار است که براساس اطلاعات جمع آوری شده معین می گردد.مشکل بهداشتی موردی است که پرستار می تواند آن را برطرف کند(موندینجر و جارون 1975) پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی
تشخیص های پرستاری ,یا تشخیص های طبی که پرستاران حرفه ای مطرح میکنند مشکلات بهداشتی واقعی یا بالقوه ای رابیان میکنند که پرستاران با توجه به آموزش و تجربه قادر و مجاز به درمان آنها هستند(گوردون1976)
تشخیص پرستاری اصطلاح خاصی برای بیان وضعیت بیمار (پاسخ به سلامت یا ناخوشی)است که پرستار قادر و از نظر قانونی مسئول درمان آن است(موریتز1982)

پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی
1.Risk for Ineffective Activity Planning
2.Risk for Adverse Reaction to Iodinated Contrast Media
3.Risk for Allergy Response
4.Insufficient Breast Milk

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق ناندا به دو زبان انگلیسی و فارسی از لینک زیر استفاده کنید:

 


پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها - 253 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها - 253 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها - 253 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها

پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها

پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

اثرات
قابلیتهای کامپیوتر: تبدیل کامپیوترهای بزرگ ، کند و گرانقیمت که از لامپ خلا استفاده می کردند به ریز کامپیوترها و سوپر کامپیوترها تبدیل شدند.
موارد کاربرد: زمینه های کاربرد جدید ، طراحی زبانهای جدید ، ارتقاء و بازبینی زبانهای قدیمی
متدهای برنامه نویسی: یافتن متدهای خوب برای نوشتن برنامه های بزرگ و پیچیده و تغییر در محیط برنامه نویسی
متدهای پیاده اسزی : انتخاب ویژگیهای نو پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها
مطالعات تئوری: استفاده از متدهای رسمی ریاضیات
استانداردسازی: اجازه انتقال برنامه از کامپیوتری به کامپیوتر دیگر
مدلهای زبان پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها
زبانهای دستوری: زبانهای مبتنی بر فرمان یا دستورگرا
زبانهای تابعی : به جای مشاهده تغییر حالت عملکرد برنامه دنبال می شود.
زبانهای قانونمند: شرایطی را بررسی می کنند و درصورت برقرار بودن آنها فعالیتی را انجام می دهند.
برنامه نویسی شی گرا: اشیای پیچیده به عنوان بسطی از اشیای ساده ساخته می شوندو خواصی را از اشیای ساده به ارث می برند.
سخت افزار کامپیوتر  پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها
داده ها : حافظه اصلی ، ثباتهای سریع و فایلهای خارجی
حافظه اصلی به صورت دنباله ای از بیتهای خطی سازمان دهی می شود که از کلمات با طول ثابت تشکیل می گردد.
طول ثباتهای سریع به اندازه طول کلمات است و طوری تقسیم بندی می شود که هر قسمت آن قابل دستیابی باشد.
حافظه سریع نهان معمولاً بین حافظه اصلی و ثبات ها قرار می گیرد و مکانیزمی برای دسترسی سریع به داده های موجود در حافظه است
فایلهای خارجی که بر روی دیسک مغناطیسی ، نوار مغناطیسی یا CD ذخیره می شوند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق اصول طراحی زبانها از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق نماز - 14 اسلاید

پاورپوینت دقیق نماز - 14 اسلاید

پاورپوینت دقیق نماز - 14 اسلاید

پاورپوینت دقیق نماز

پاورپوینت دقیق نماز

پاورپوینت دقیق نماز

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

خدا = بنده ی من نماز شب بخوان و آن یازده رکعت است.
بنده = خدایا خسته ام نمی توانم. پاورپوینت دقیق نماز
خدا = بنده ی من دو رکعت نماز شفع و یک رکعت نماز وتر بخوان.
بنده = خدایا خسته ام برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم.
خدا = بنده ی من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان.
بنده = خدایا سه رکعت زیاد است. پاورپوینت دقیق نماز
خدا = بنده ی من فقط یک رکعت نماز وتر بخوان.
بنده = خدایا امروز خیلی خسته ام! آیا راه دیگری ندارد.
خدا = بنده ی من قبل از خواب وضو بگیر و رو به آسمان کن و بگو یاالله
خدا = بنده ی من همان جا که دراز کشیده ای تیمم کن و بگو یاالله
بنده = خدایا هوا سرد است نمی توانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم.
خدا = بنده ی من در دلت بگو یا الله ما برایت نماز شب حساب می کنیم.
بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد... پاورپوینت دقیق نماز
خدا = ملائکه ی من !ببینید من انقدر ساده گرفتم،ام او خوابیده است، چیزی به اذان صبح نماندهاو را بیدار کنید دلم برای او تنگ شده امشب با من صحبت نکرده!!
ملائکه = پروردگارا! باز هم بیدار نمی شود.
خدا = اذان صبح را می گویندهنگام طلوع آفتاب است ، نمازصبحت قضا می شود!
ملائکه = خداوندا نمی خواهی با او قهر کنی؟؟؟
خدا = او جز من کسی را ندارد...
شاید توبه کرد...

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق نماز است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق نماز از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو

پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو

پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

انتگرال گیری یکی از دو عامل اساسی در حسابان میباشد و از آنجائیکه برخلاف مشتق گیری، غیر-جزیی می باشد، جداول انتگرالهای شناخته شده اغلب مفید می باشند. این صفحه و صفحه بعد عمل معکوس مشتق گیری های معمول را فهرست نموده است؛ ما از C برای یک مقدار ثابت دلخواه در انتگرال گیری استفاده مینماییم، که در صورتی قابل تعیین خواهد بود که اطلاعی از مقدار انتگرال در نقطه‌ای داشته باشیم. لذا هر تابع تعداد نامحدودی انتگرال دارد
قوانین ساده انتگرال گیری پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو
ضریب ساده عددی از انتگرال خارج می شود
قوانین مجموع وتفاضل انتگرال ها
روش تغییر متغیر در انتگرال گیری پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو
یکی ازساده ترین روش های انتگرال گیری استفاده از یک متغیر
جدیدبه جای یک عبارت بر حسب متغیر اولیه است پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق ریاضیات پایه ومقدمات آمار دو از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق نماز شب - 49 اسلاید

پاورپوینت دقیق نماز شب - 49 اسلاید

پاورپوینت دقیق نماز شب - 49 اسلاید

پاورپوینت دقیق نماز شب

پاورپوینت دقیق نماز شب

پاورپوینت دقیق نماز شب

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

یكى از امورى كه بايد همه مسلمانان مورد عنايت قرار دهند، سحرخيزى و تهجّد و راز و نياز سحرگاهان است . پاورپوینت دقیق نماز شب

در قرآن كريم بيش از ده مورد، اين مسأ له ياد شده و با عباراتِ گوناگون از سحرخيزان و شب زنده داران ، تجليل و تمجيد شده است .
وَ عَلَيْكَ بِصَلوةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلوةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلوةِ اللَّيْلِ وَ عَلَيْكَ بِصَلوةِ الزَّوالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلوةِ الزَّوالِ وَ عَلَيْكَ بِصَلوةِ الزَّوالِ
بر تو باد به نماز شب ، بر تو باد به نماز شب ، بر تو باد به نماز شب ، بر تو باد به نماز زوال و سه بار تكرار فرمود.
و ظاهر اين است كه حضرت اراده كردند به نماز شب سيزده ركعت را و به نماز زوال هشت ركعتى كه نافله زوال است .

افضل آن است كه نماز شب به هنگام سحر خوانده شود و هنگام سحر عبارت است از يك سوم آخر شب و هر قدر به صبح نزديكتر باشد افضل خواهد بود.
- شخص مسافر مى تواند نماز شب را پيش از نيمه بخواند. پاورپوینت دقیق نماز شب
- جوانى كه مى ترسد بخواب بماند و نماز شب از او فوت شود مى تواند نماز شب را پيش از نيمه شب بخواند. پاورپوینت دقیق نماز شب

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق نماز شب است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق نماز شب از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق علل كمردرد - 6 اسلاید

پاورپوینت دقیق علل كمردرد - 6 اسلاید

پاورپوینت دقیق علل كمردرد - 6 اسلاید

پاورپوینت دقیق علل كمردرد

پاورپوینت دقیق علل كمردرد

پاورپوینت دقیق علل كمردرد

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

ستون فقرات يا استخوان پشت از بيش از 30 استخوان به نام مهره كه بر روي هم ايجاد كانال استخواني را مي كنند، تشكيل شده است. كانال استخواني نخاع را احاطه و از آن محافظت مي كند. پاورپوینت دقیق علل كمردرد
عصب هاي كوچكي از فضاهاي اطراف ستون فقرات به نخاع وارد و خارج مي شوند. مهره ها به وسيله ماهيچه ها، زردپي ها و رباط ها متصل به هم نگه داشته مي شوند.
ديسك ها بين مهره ها قرار دارند و به عنوان ضربه گير عمل مي كنند يعني هنگام راه رفتن، دويدن و پريدن مانع ساييده شدن مهره ها بر روي يكديگر مي شوند. همچنين ديسك هاي بين مهره ايي به شما اجازه مي دهند كه خم شويد، بچرخيد و خود را بكشيد. بيشترين كمر درد ها در ناحيه پايين پشت (كمر) جايي كه وزنتان را تحمل مي كند اتفاق مي افتد.
بعضي اوقات علت درد، استئوآرتريت ستون فقرات مي باشد. مفصل آسيب ديده به تدريج باعث آسيب ديسك هاي بين استخوان ها و در نتيجه درد هاي ستون فقرات مي شود. ديسك به عنوان بالشتكي براي مفاصل عمل مي كند. با آسيب ديسك، مفاصل بين مهره ها تحت فشار قرار مي گيرند و ايجاد درد و سفتي در ناحيه پشت مي كنند. بدن شما اين تغييرات را با ساختن استخوان جديد جبران مي كند تا اين ناحيه را در برابر فشار محافظت نمايد. پاورپوینت دقیق علل كمردرد
به دليل اينكه استئوآرتريت ها طي سالهاي متمادي و با انجام فعاليت فيزيكي زياد ايجاد مي شوند به عنوان آرتريت هاي ساييدگي يا خراب شدگي در اثر استعمال عادي شناخته و معروف شده اند. چاقي و آسيب يك مفصل عوامل خطر ديگري براي ايجاد استئوآرتريت مي باشند. پاورپوینت دقیق علل كمردرد
ساييدگي يا خراب شدگي طبيعي ديسك به مرور زمان مي تواند يكي از علل ايجاد فتق ديسك باشد. كشش هاي شديد يا ضربه هاي ناگهاني مي تواند باعث ايجاد فتق ديسكي شود كه به نام ديسك دچار لغزش متداول است. هنگامي كه ديسك متورم يكي از 50 عصب نخاع را تحت فشار قرار دهد باعث كمر درد مي شود. ( تصوير سمت چپ)
عصب سياتيك (تصوير سمت راست) از نخاع به سمت پا كشيده مي شود و بيشترين احتمال را براي تحت فشار قرار گرفتن دارد. فشار به عصب سياتيك يا متورم شدن آن موجب حساس شدن عصب و ايجاد درد به صورت تير كشيدن در پشت كمر، كفل ها و ساق پا مي شود.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق علل كمردرد است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق علل كمردرد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی - 34 اسلاید

پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی - 34 اسلاید

پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی - 34 اسلاید

پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی

پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی

پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

طراحی تمرین :
تعریف نظام و ساختا ری مشخص مبتنی بر اصول علمی برای تمرین بمنظور توسعه قابلیت های مختلف ( جسمانی – تکنیکی – تاکتیکی – روانی ) ورزشکاران
تعریف تمرین ورزشی  پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی
تمرین ورزشی را فعالیتی با هدف می دانند که انجام آن
موجب افزایش و توسعه توانایی یا آمادگی بد نی می شود
با انجام تمرین های بدنی , ورزشکار قوی تر, سریعتر ,
روان تر و بادوام تر و تواناتر می شود
سن ریخت شناسی پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی
سن ریخت شناسی یا ظاهری به مراحل مختلف رشد ساختمانی یا آناتومیکی اطلاق میشود که می توان از طریق شناسایی ویژگیهای خاصی، آن را برآورد کرده و تشخیص داد.

سن بیولوژیکی (زیست شناسی)
سن بیولوژیکی به پیشرفت و تکامل عملکردی (فیزیولوژیکی) اندامها و دستگاههای بدن اطلاق میشود که در برآورد و تشخیص استعداد و قابلیتهای عملکردی شخص در رسیدن به سطوح بالاتر و برتر اجرایی، هم در تمرینات و هم در هنگام مسابقات موثر و مفید است.

سن ورزشی
به دلیل مشکلاتی که در برآورد ,ارزیابی دقیق و کامل سن بیولوژیکی (زیستی) و سن ریخت شناسی یا ظاهری (مرفولوژیکی) وجود دارد. آنها را غالباً به صورت ذهنی مشخص و برآورد می کنند.
سن ورزشی به ویژه حداقل سن و سن برگزیده (مناسبترین سن) برای شرکت در مسابقات بزرگ در رقابت های رده بزرگسالان سطح بالا، کاربرد مهمی در طرح ریزی برنامه های تمرینی درازمدت دارد.
در انواع مختلفی از تمرینات رشته ورزشی خاص خود و همچنین سایر ورزش ها شرکت کنند .
تمرینات باید طوری طراحی شود که با تابیر و تاکتیکهای اساسی ورزشکاران را آشنا کند .
سازماندهی و تکرار مهارتهای پایه و اساسی دوره آشناسازی و اجراء خودکار این مهارتها .
اهمیت توسعه و بهبود انعطاف پذیری هماهنگی و تعادل . پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی
تاکید بر مسائل اخلاقی و بازی جوانمردانه فراهم کردن فرصت مبارزه و رقابت برای همه .
عدم قراردادن کودکان در موقعیت هایی كه امکان تحقیر و خوار شدن وجود دارد .
آشنایی با تمریناتی که قدرت عمومی را افزایش میدهد . پایه ریزی زیربنا برای افزایش درمرحله بعد .
تمرینات مربوطه به افزایش ظرفیت هوازی ادامه دارد .
آشنایی با تمرینات بی هوازی سبک و ملایم بمنظور سازگاری با تمرینات بی هوازی شدید در مرحله تخصصی .
عدم شرکت در مسابقاتی که فشار زیادی بر وزرشکاران وارد می کند .
تمرکز حواس و کنترل توجه ورزشکاران را تقویت می کند .
قرر دادن ورزشکاران در موقعیت های رقابتی شاد و مفرح

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق برنامه ریزی و طراحی تمرین ورزشی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی - 135 اسلاید

پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی - 135 اسلاید

پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی - 135 اسلاید

پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی

پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی

پاورپوینت دقیق بررسی و ارزیابی مبانی بيوشيمی رشته زیست شناسی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

هدف های آموزشی جزیی :

پاورپوینت مفید نمایه سازی - 56 اسلاید

پاورپوینت مفید نمایه سازی - 56 اسلاید

پاورپوینت مفید نمایه سازی - 56 اسلاید

پاورپوینت مفید نمایه سازی

پاورپوینت مفید نمایه سازی

پاورپوینت مفید نمایه سازی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

نمایه چیست؟ تعریف نمایه ، نیاز به نمایه ها
اهداف نمایه سازی
تاریخچه نمایه سازی
نمایه سازان  پاورپوینت مفید نمایه سازی
انواع نمایه
نمایه کتاب
نمایه مدارک غیر کتابی
زبان های نمایه سازی  پاورپوینت مفید نمایه سازی
آشنایی با اصطلاحنامه ها
کار عملی
چکیده ، انواع چکیده، اصول چکیده نویسی و کار عملی
به طور ساده نمایه سیاهه ای نظام یافته است
هر مجموعه اطلاعاتی نیازمند نمایه است . دفترچه تلفن ساده ترین نوع نمایه می باشد
نمابه Index : واژه ایندکس با ریشه لاتین Indic گرفته شده که در
قرن 16 به طور کامل وارد زبان انگلیسی شد پاورپوینت مفید نمایه سازی
نمایه سازی سنتی به شکل ساده اساسی ترین کلمات متن را جمع آوری می کند،الفبایی می کند، و آدرس صفحات را می دهد.
نمایه وسیله ای است برای هدایت منظم به یک متن، محتوا، مجموعه ای از مدارک و یا هر گونه اطلاعات ضبط شده ای که به شکل معمولا الفبایی مرتب شده باشد و با استفاده از شیوه خاص و نظام ارجاعی مشخص ، موقعیت و محل هر مطلب را در بازیابی اطلاعات نشان دهد.
ما از داشتن میلیون ها سند راضی نبودیم ، بلکه به تحلیل موثر و سریع محتوای آن اسناد نیاز داشتیم .
دیگر تحمل کندی روشهای کتابداری سنتی را نداشتیم
به موازا ت تغییر نیازهای اطلاعاتی، تغییر فناوری هم صورت گرفت.
یکی از تحولات آرام و بسیار اساسی در نیمه دوم قرن نوزدهم :
تغییر بازیابی اطلاعات از اعم به اخص
یکی از راهﻫﺎی سازماندهی اطلاعات نماﯾﻪسازی است

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید نمایه سازی است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید نمایه سازی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس - 78 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس - 78 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس - 78 اسلاید

پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس

پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس

پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

به شکل مقابل توجه کنید.از محل
برخورد قطرهای مربع ایجاد شده روی
ضلع ABخطی موازی با وتر BC پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس
و نیز خطی عمود بر آن رسم کرده ایم.به
این ترتیب این مربع به چهار قسمت
متساوی تقسیم شده است .
با این چهار قسمت و مربع روی ضلع
AC می توانیم مربع روی وتر را بپوشانیم.
باور ندارید!    پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس
ما از مساحت استفاده کردیم ولی به اندازه ی اضلاع رسیدیم.
ریاضی همین گونه است همه ی مطالب آن با هم ارتباط
دارند. و همین باعث زیبایی بسیار زیاد آن می شود.

حالا شما در دفتر خود به دقت با نقاله یا گونیا یک مثلث قائم

الزاویه بکشید و با خط کش اضلاع ان را اندازه بگیرید. چه

می بینید.آیا نتیجه واقعا درست است؟ پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس
برای شما ثابت شد که مساحت مربعی که روی وتر تشکیل می شود برابر است با مجموع مربع هایی که روی ساق ها تشکیل می شود. و ازاین راه به این نتیجه رسیدیم که مجذور اندازه ی وتر برابر است با مجموع مجذورهای اندازه های دو ضلع دیگر و . .
از شما میخواهم که با چند شکل هندسی دیگری که می شناسید. این رابطه را امتحان کنید.(مثلا با دایره ، مثلث ، پنج ضلعی و... )
کاوش بسیار جالبی است آن را از دست ندهید.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید ریاضی سال سوم راهنمایی مبحث رابطه ی فیثاغورس از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت مفید سيستم توليد - 42 اسلاید

پاورپوینت مفید سيستم توليد - 42 اسلاید

پاورپوینت مفید سيستم توليد - 42 اسلاید

پاورپوینت مفید سيستم توليد

پاورپوینت مفید سيستم توليد

پاورپوینت مفید سيستم توليد

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

برنامه تفصيلي 3ماهه (از واحد فروش به مراحل اوليه توليد)
برنامه روزانه با توجه به برنامه هاي ماهانه
استفاده از نظام ساده گردش مواد (kanban) براي حرکت مواد بين مراکز کاري
نگهداري قطعات در پالت هاي کوچک و استارد (تعداد پالت ها مشخص)
عدم توليد قطعه تا ارائه پالت خالي از سوي مرحله بعدي
ديد اتلافي به زمان آ ماده سازي پاورپوینت مفید سيستم توليد
آموزش کارگران به صورت چند مهارتي
استقرارمناسب دستگاه ها (موجودي در سطح کارگاه نگهداري مي شود)
موجودي در سطح پايين(براي جوابگويي چند ساعته)
در JIT کيفيت بسيار مهم است(اقلام معيوب علاوه بر اتلاف مواد, توقف توليد دارد)
تحويل از تاميين کنندگان به صورت مکرر و مستقيم در محموله کوچک
نگاه شريک به تاميين کنندگان

5)کيفيت جامع پاورپوینت مفید سيستم توليد
نمونه گيري به منظور رد يا قبول کل مجموعه مردود است
کيفيت توسط تمام کارکنان طي زماني که مواد خام مراحل توليد را طي ميکند ايجاد مي شود
مزيت جانبي : کشف و اصلاح سريع محصول ضايع يا معيوب
6)اهميت و احترام به کارکنان
(اجراي کيفيت جامع)
اجازه ي توقف يا آهسته کردن خطوط توليد
سيستم Andon (چراغ قرمز و زرد) 

پاورپوینت مفید سيستم توليد
بطور کلی میتوان JIT را یک سیستم کششی دانست که این امر برخلاف سیستم های MRP است و MRP یک سیستم فشاری کلاسیک است.
JIT در سیستم های تولیدی با شرایط مطلوب (تغییرات کم ، فروشندگان قابل اطمینان و زمان راه اندازی کوتاه) بهترین کارایی را دارد.
MRP در محیط های مطلوب کارایی خوبی دارد و در محیط های ناطلوب نسبت به JIT عملکرد بهتری را دارد.
MRP مانند سیستم ایستا عمل میکند و n بازه زمانی در نظر میگیرد و حال آنکه سیستم JIT در سطح ثویایی بالایی قرار دارد
MRP پیش بینی هایی را برای محصول نهایی در نظر میگیرد که میتوان آن را از برتری های آن دانست.
یکی از نقاط قوت JIT کاهش موجودی و هزینه های حمل و نقل و در کنار آن بهبود کیفیت و کارایی کارگاه

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید سيستم توليد است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید سيستم توليد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید - 29 اسلاید

پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید - 29 اسلاید

پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید - 29 اسلاید

پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید

پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید

پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

فهرست
سیستم یک پارچه تولید
سیر تکاملی
(NC) سیستم کنترل عددی
(CAD) طراحی به کمک کامپیوتر
(CAD) مزایای استفاده از
(CAM) ساخت به کمک کامپیوتر
(CAM) مزایای استفاده از
(CAPP) برنامه ریزی فرآیند به کمک کامپیوتر
روبات های صنعتی
علل نصب روبات ها در صنعت  پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید
(FMS) سیستم تولید انعطاف پذیر
(MRP) برنامه ریزی مواد اولیه و قطعات مورد نیاز
(MRP II) برنامه ریزی منابع تولید
(AS/RS) سیستم خودکار دریافت و تحویل کالا
(CIM) مزایای به کارگیری
طراحی به کمک کامپیوتر(CAD) پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید
CAD استفاده از سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری، به منظور یاری رساندن به طرح، در ذخیره سازی دستکاری، تحلیل و شکل دهی مجدد ایده های طراحی می باشد.
سیستم های مدرن مهندسی CAD، زمینه ایجاد مدل های هندسی سه بعدی یا به اصطلاح 3D را برای طراح فراهم می کنند.
با استفاده از مدل های سه بعدی طرح می تواند جرم طرح را محاسبه کند، حجم آن را تعیین کند، تلرانس ها را بررسی نماید،
مرکز ثقل آن را تعیین کند، گشتاور قطعه را محاسبه کند و ...
روبات های صنعتی پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید
روبات یک عامل مکانیکی چند منظوره و قابل برنامه ریزی است که برای جابجایی مواد، قطعات، ابزارآلات و تجهیزات مشخص استفاده می شود.
برنامه روبات می تواند بطور جداگانه به وسیله کامپیوتر آماده شده و سپس به کنترل کننده روبات منتقل گردد.
مهمترین زمینه های کاربرد روبات در صنایع مختلف عبارت است از:جوش کاری نقطه ای، جوش کاری برقی، لعاب کاری و پوشش سطوح شامل اسپری رنگ.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید سیستم یکپارچه تولید از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی - 13 اسلاید

پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی - 13 اسلاید

پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی - 13 اسلاید

پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی

پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی

پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

نگاهی نافذ به جهان ،این حقیقت را بیش از پیش آشکار می سازد که جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است. در زمینه ویژگیهای جهان امروز می توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت ما در اکثر بازارها، رقابت بر مبنای زمان، انبوه اطلاعات، کارآیی ارتباطات، افزایش دانش و اطلاعات و قدرت تصمیم گیری مشتری و … اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهان و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فرآوری سازمانهاست. در چنین فضایی این سوال اساسی مطرح است که رمز بقا و غلبه یک شرکت بر حریفان قدرتمند و بزرگ چیست؟ آیا باید در مقابل حریفان قدرتمند موجود زانو زد؟ و یا باید از مفهومی به نام استراتژی رقابتی سود جست.
برای درک مناسب هر موضوع و همسویی نظرات و دیدگاهها، ضروری است که ابتدا تعریفی از آن موضوع ارائه شود. بدیهی است هرقدر تعریف از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و کاراتر باشد درک مناسب تری از موضوع حاصل می شود.  پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی
مایکل پورتر اولین کسی بود که به طور خاص به مفهوم استراتژی رقابتی پرداخت ، او در سال 1980 کتاب استراتژی رقابتی خود را بوسیله انتشارات فری پرس به بازار عرضه کرد. از دیدگاه پورتر، برای غلبه بر حریفان قدرتمند در بازار رقابت ،باید به سلاحی مجهز شد که احتمال شکست را به حداقل برساند. شاید گفتن چنین سخنی به زبان ساده باشد اما در عمل بسیار سخت است. از دیدگاه پورتر، استراتژی های رقابتی ، به سازمان ، این امکان را می دهد که از سه زاویه متفاوت از مزیتهای رقابتی خود بهره گیرد.
این زوایا عبارتند از: رهبری هزینه ها، متمایز ساختن محصولات یا خدمات و تمرکز بر محصول یا خدمتی خاص .
این سه دیدگاه، استراتژی های عمومی پورتر هستند: پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی
استراتژی جودویی چیست؟ استراتژی جودویی
(JUDO STRATEGY) روشی برای رقابت با حریفان قدرتمندتر است که بر مهارت ، بیش از بزرگی و قدرت تکیه می کند. این استراتژی برای اولین بار در سال 2002 در نشریه BUSINESS STRATEGY REVIEW=BSR توسط DAVID B YOFFIE و MARY KWAK مطرح شد و شکل جدید و کاربردی تری از استراتژی های رقابتی را به نمایش گذاشت.  پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی
این ایده براساس شباهتهای بالقوه ای که میان این نوع استراتژی و ورزش جودو وجود داشت پایه ریزی شد.
البته ناگفته نماند که قبل از توسعه استراتژی جودویی، مفهومی به نام اقتصاد جودویی مطرح شد که حداقل 20 سال از موضوعهای مهم در جهان اقتصاد بوده است. جودیس جلمن و استیون سالوپ، دو اقتصاد دانی بودند که واژه اقتصاد جودویی را ابداع کردند . اقتصاد جودویی راهبری است که به یک شرکت اجازه می دهد که از رقیب بزرگتر به عنوان مزیت برای خود بهره بگیرد.
تفکر اصلی پشت این روش ، که تبدیل قدرت رقیب به نقطه ضعف آن است ، بسیار جذاب است. اما اقتصاد جودویی محدودیتهای مهمی نیز دارد. از جمله اینکه ، اجرای آن بسیار مشکل است زیرا شما نمی توانید رقبای بزرگتر را تهدید کنید، دیگر اینکه باید آنها را متقاعد سازید که منظورتان همان چیزی است که می گویید.
اما شاید مهمترین محدودیت اقتصاد جودویی این است که مستلزم کوچک ماندن و دوام آوردن است که این امر برای بسیاری از مدیران و شرکتها رضایت بخش نیست. در نتیجه استراتژی جودویی در جایی راهش را آغاز می کند که اقتصاد جودویی متوقف می شود.
چرا بعضی از شرکتها بر رقبای خود غالب می شوند در حالی که بعضی دیگر مغلوب آنها می شوند. این سوالی است که همه شرکتهایی که اهداف عالی را دنبال می کنند در نهایت با آن مواجه می شوند.
جواب این سوال در یک استراتژی ساده و در عین حال قدرتمند نهفته است. رقبای موفق می توانند از استراتژی جودویی بهره گیرند و اجازه ندهند حریفشان قدرتمندتر شوند.
در این روش ، از شیوه های رقابت رودررو که اصولاً باب طبع رقبای بزرگ و قوی است ،اجتناب می شود، در عوض بر سرعت و تفکر خلاق تاکید می شود.
پیتر دراکر این فرایند را جودوی کارآفرینی نامیده است.
استراتژی جودویی ابزارهایی را فراهم می کند که به شما امکان می دهند علاوه بر پایداری در مقابل رقبای قدرتمند ،بتوانید کاری هم انجام دهید. در استراتژی جودویی ،با تسلط بر 3 اصل حرکت، تعادل و قدرت اهرمی ،می توان فرصت غلبه بر رقبای قدرتمند در بازار را افزایش داد.
استراتژی جودویی از 10 تکنیک به هم پیوسته تشکیل می شود. این تکنیک ها، دستورالعمل های سخت و غیر قابل انعطاف پذیری نیستند که لازم باشد مو به مو و به بطور سیستماتیک عمل شوند، بلکه تسلط بر این تکنیک ها و نیز ادغام آنها بنا به نظر مدیران ارشد آن شرکتهاست که جادوی نهفته در اجرای این تکنیک ها را نمایان می سازد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی است

برای دانلود کل پاورپوینت مفید تاثیر جودو بر بازاریابی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی

پاورپوینت دقیق حقوق معاهدات بین المللی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

—بخش چهارم
آثار متقابل معاهدات

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد - 24 اسلاید

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد - 24 اسلاید

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد - 24 اسلاید

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد

پول شما و زندگی شما

http://jangalsell.sellfile.ir/

nجوشکاری فولاد منگنزی ( با برق (

مقدار منگنز فولاد بین 2 تا 14 درصد تغییر می کند و بر دو نوع است. فولاد با منگنز کم ( حدود 2 درصد) و فولاد با منگنز زیاد ( حدود 12 تا 14 درصد(.
این آلیاژ بیشتر برای مقاومت در برابر سایش در وسایلی مانند وسائل سنگ خوردکنی و بیلهای خاک برداری به کار می رود.

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد

nبه کمک نمودار شفلر-دولانگ امکان تعیین ریز ساختار بر اساس ترکیبات فلز جوش ممکن است.
نمودار شفلر-دولانگ کمکی عملی در تعیین مقدار تقریبی فریت(فریت دلتا)و سرشت ریز ساختار تشکیل شده حین جوشکاری فولادهای آلیازی غیر همجنس اراوه میدهد.علاوه بر این برآوردی کلی از تاثیرات مقادیر کم فریت بر مقاومت به ترک گرم فلز جوش آستنیتی را مقدور میسازد.تجربه ثابت کرده که روشهای متفاوت تعیین درصد فریت عملا مساله ساز است و طبق توافق جهانی به جای درصد فریت تعداد فریت را مبنا و ماخذ محاسبات قرار میدهند .
 فولادهای مقاوم به حرارت
الف-فولادهای فریتی یا فولادهای فریتی-پرلیتی از نوع (Cr یا Cr-Si و Cr-Si-Al) و فولدهای فریتی-آستنیتی

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد

پاورپوینت آماده جوشکاری فولاد


پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

2. ساخت قطعات
همان‌طور كه ديديم، ذراتِ پودر ميل زيادي دارند که مانند بُراده‌هاي آهنربا به هم بچسبند. از طرفي اين ميل با اِعمال فشار به پودر و درجه‌ي حرارت به‌شدت افزايش مي‌يابد، و بنابراين، با اِعمال فشار و افزايش درجه‌ي حرارت مي‌توان پودرها را آن‌قدر به هم فشرد تا به هم بچسبند و يك قطعه را توليد كنند. اين روش عمدتاً براي توليد قطعات با شكل‌هاي پيچيده به كار مي‌رود. (اين پديده به طور طبيعي در نمك طعام اتفاق مي‌افتد. اگر مقداري نمك طعام در داخل يك نمكدان باقي بماند، بعد از مدتي ذرات نمك به هم مي‌چسبند و نمكدان ديگر نمك نمي‌پاشد. بنابراين، بايد به نمكدان چند ضربه وارد كنيم تا ذرات از همديگر جدا شوند.)

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005) - 18 اسلاید

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005) - 18 اسلاید

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005) - 18 اسلاید

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

-تعريف و مفهوم تروريسم هسته اي

تروريسم هسته اي جديد ترين و خطرناك ترين شكل تروريسم است و به رغم اينكه هنوز به صورت جدي سايه شوم آن بر سر انسان و دولت ها سنگيني نمي كند، . اما احتمال واقع آن موجب نگراني جامعه بين المللي شده است .

در اسناد بين المللي منظور از تروريسم هسته اي صرف ارتكاب خشونت هاي هسته اي يا تهديد آن عليه دولت ها و افراد نيست و مراحل پيش از اين اقدام يعني تهيه ، تصاحب ، خريد و فروش ، قاچاق و استفاده از مواد راديو اكتيو و تسلیحات هسته اي و حتي در خواست كردن آنها نيز اشاره دارد .

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

2-همچنين يك شخص مرتکب جرمي ميشود ، اگر او :

پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2) - 10 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2) - 10 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2) - 10 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2)

پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2)

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

چهار ضلعی ها

هر چهار ضلعی دارای چهارضلع و چهار عرض می باشد.دو ضلع چهار ضلعی که در یک راس مشترک باشند اضلاع مجاور و اضلاعی که نقطه ی مجاور نداشته باشند اضلاع مقابل نامیده می شوند.

دو زاویه که در یک ضلع مشترک باشند زوایای مجاور و دو زاویه که ضلع مجاور نداشته باشند زوایای مقابل نامیده می شوند.

پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2)

پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2)

متوازی الاضلاع

چهار ضلعی است که اضلاع آن دوبه دو موازی باشند.

 1. در متوازی الاضلاع زوایای مقابل مساوی اند

خواص متوازی الاضلاع:

 1. در متوازی الاضلاع ضلع های مقابل برابرند
 2. در متوازی الاضلاع قطر ها هم دیگر را نصف می کنند.
 3. ذوزنقه

  در اینجا ما به طور تخصصی درباره ی ذوزنقه بحث نمی کنیم تنها اطلاعات پایه ای که جزئیات آن ها را دبیر شما به شما می گوید یا در سال های بعد خواهید خواند

  چهار ضلعی که تنها دو ضلع موازی داشته باشد.

  ثابت کنید در ذوزنقه ی متساوی الساقین قطر ها با هم برابرند.(قطر های ناموازی)

  پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2)

   

  پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2)

   

  متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2) است

  برای دانلود کل پاورپوینت دقیق ریاضیات دوم راهنمایی (هندسه2) از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005) - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005) - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005) - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

-تعريف و مفهوم تروريسم هسته اي

تروريسم هسته اي جديد ترين و خطرناك ترين شكل تروريسم است و به رغم اينكه هنوز به صورت جدي سايه شوم آن بر سر انسان و دولت ها سنگيني نمي كند، . اما احتمال واقع آن موجب نگراني جامعه بين المللي شده است .

در اسناد بين المللي منظور از تروريسم هسته اي صرف ارتكاب خشونت هاي هسته اي يا تهديد آن عليه دولت ها و افراد نيست و مراحل پيش از اين اقدام يعني تهيه ، تصاحب ، خريد و فروش ، قاچاق و استفاده از مواد راديو اكتيو و تسلیحات هسته اي و حتي در خواست كردن آنها نيز اشاره دارد .

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

تروريسم هسته اي استفاده از تسلیحات هسته اي توسط گروه هاي تروريستي است كه منجر به رها سازي ميزان عظيمي از انر‍ژي در اثر شكافت اتم هاي اورانيوم غني شده يا پلوتونيوم در جريان فرايند شكافت هسته اي باشد ميگردد

تروريسم هسته اي مفاهيمي است كه صرف محدود به استفاده سازمانهاي تروريستي از وسايل انفجاري هسته اي نميگردد ، بلكه در مفهوم وسيله شامل اعمال ذيل ميگردد:

1-سرقت اورانيوم غني شده يا پلوتونيوم كه منجر به ساخت سلاح هسته ميگردد

2-حمله و تخريب تاسيسات هسته اي در جهت رها سازي راديو اكتيو

3-تحصيل غير مجاز مواد راديو اكتيو براي ساخت وسايل انتشار راديولوژيك يا بمب كثيف

 

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

 

پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005)

 

همچنين اعمال تروريست هسته اي اعمالي اطلاق ميشود كه در آن گروه هاي تروريستي از سلاح هاي هسته اي يا راديولوژيكي كه توانايي كشتن صدها يا هزاران نفر را دارد براي پيش برد اهدافشان استفاده ميكند.

این کنوانسیون نیز تعریف دقیقی از تروریسم هسته ای ارائه نمی نماید و فقط با اتخاذ تدابیری برای افزایش حراست و حفاظت فیزیکی از موارد تأسیسات هسته ای احتمال وقوع اقدامات خرابکارانه و تروریسم را کاهش دهد. آژانس همچنین در دهه 1990 مبادرت به اتخاذ یک سری تدابیر در خصوص پیشگیری از قاچاق مواد هسته ای کرد. هدف از این کار مبارزه با اشاعه سلاح های هسته ای و مبارزه با دستیابی گروه های تروریستی به مواد و فناوری هسته ای بود.

این تلاشها که شامل تبادل اطلاعات و تعامل کشورها با آژانس در خصوص ارائه اطلاعات و مبارزه با قاچاق هسته ای است. هم اکنون نیز در آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال پیگیری است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005) است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق کنوانسیون بین المللی جلوگیری از تروریسم هسته ای(2005) از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق جی‌کوئری - 108 اسلاید

پاورپوینت دقیق جی‌کوئری - 108 اسلاید

پاورپوینت دقیق جی‌کوئری - 108 اسلاید

پاورپوینت دقیق جی‌کوئری

پاورپوینت دقیق جی‌کوئری

پاورپوینت دقیق جی‌کوئری

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

جی‌کوئری یاjQuery یک کتابخانه جاوا اسکریپت سبک وزن چند مرورگری می‌باشد که برای ساده کردن نوشتن اسکریپ‌های سمت کلاینت طراحی شده است. جی کوئری امروزه محبوبترین کتابخانه جاوا اسکریپت در حال استفاده است. پاورپوینت دقیق جی‌کوئری
جی کوئری نرم‌افزار بازمتن و رایگان است که تحت دو پروانه GPL وMIT منتشر می‌شود.
جی کوئری به توسعه دهندگان این اختیار را می دهد که تکه برنامه‌های سطح پایین مبادله ای (ارتباط مرورگر با کاربر) و یا انیمیشنی و حتی افکت‌های پیشرفته و سطح بالا و ایجاد اشیا فرضی را ایجاد کنند. به کارگیری همه این اجزای جی کوئری کمک می‌کند صفحات وب قدرتمند و داینامیک(پویا) داشته باشیم.
برای دریافت فایل کتابخوانه ی جی کوئری ابتدا به وب سایت www.jQuery.com رفته و فایل آنرا دریافت نمایید. دو نسخه ی متفاوت برای دریافت وجود دارد:

نسخه ی Production: این نسخه برای استفاده آنلاین می باشد، زیرا حجم فایل فشرده و کوچک شده است.
نسخه ی Development: این نسخه برای تست و توسعه می باشد که به صورت کد باز قرار داده شده است.
با جی کوئری شما می توانید یک جز HTML را انتخاب و یک عمل را بر روی آن انجام دهید، نگارش دستوری آن بطور ساده این گونه است:
$(selector).action() پاورپوینت دقیق جی‌کوئری
علامت $: مشخص کننده ی تعریف یا انتخاب جی کوئری است. پاورپوینت دقیق جی‌کوئری
قسمت (selector): مشخص کننده ی درخواست یا جستجوی قسمت HTML است.
قسمت action(): مشخص کننده ی عمل موردنظر بر روی جز انتخاب شده است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق جی‌کوئری است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق جی‌کوئری از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق بافت غضروفی - 9 اسلاید

پاورپوینت دقیق بافت غضروفی - 9 اسلاید

پاورپوینت دقیق بافت غضروفی - 9 اسلاید

پاورپوینت دقیق بافت غضروفی

پاورپوینت دقیق بافت غضروفی

پاورپوینت دقیق بافت غضروفی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

بافت غضروف دارای ماتریکس خارج سلولی با گلیکوزآمینوگلیکانها و پروتئوگلیکانها.
رشد غضروف بستگی به هورمون رشد هیپوفیز و سوماتوتروپین دارد.
عملکرد:  پاورپوینت دقیق بافت غضروفی
1. حمایت از بافت های نرم بدن.
2. ضربه گیر و لغزنده ساز مفاصل.
3. تسهیل کننده حرکات استخوان.
4. نقش در رشد و نمو استخوانهای بلند در قبل و بعد از تولد.
5. تحمل فشارهای مکانیکی، بدون تغییر شکل دائمی
بافت غضروف دارای ماتریکس خارج سلولی با گلیکوزآمینوگلیکانها و پروتئوگلیکانها.
رشد غضروف بستگی به هورمون رشد هیپوفیز و سوماتوتروپین دارد.
عملکرد:  پاورپوینت دقیق بافت غضروفی
1. حمایت از بافت های نرم بدن.
2. ضربه گیر و لغزنده ساز مفاصل.
3. تسهیل کننده حرکات استخوان.
4. نقش در رشد و نمو استخوانهای بلند در قبل و بعد از تولد.
5. تحمل فشارهای مکانیکی، بدون تغییر شکل دائمی
فراوانترین نوع غضروف، و حاوی کلاژن II.
رنگ سفید مایل به آبی و شفاف. پاورپوینت دقیق بافت غضروفی
در بدن رویان: نقش یک اسکلت موقت، و بتدریج با استخوان تعویض میشود.
محل: سطوح مفصلی متحرک (فافد پریکوندریوم)، دیواره بینی، حنجره، نای، انتهای دنده ها.
انعطاف پذیر و حاوی کلاژن II و رشته های الاستیک.
محل: لاله گوش، حنجره، دیواره مجرای شنوایی.
حاوی perichondrium: غلافی از بافت متراکم که غضروف را می پوشاند.
Perichondrium دارای عروق تغذیه ای، اعصاب، و رگهای لنفاوی است.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق بافت غضروفی است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق بافت غضروفی از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نانوپودر چيست؟


پودر‌ها ذرات ريزي هستند كه از خُرد کردن قطعات جامد و بزرگ، يا ته‌نشين شدن ذرات جامدِ معلق در محلول‌ها به دست مي‌آيند. بنابراين، نانوپودرها را می‌توان مجموعه‌ي از ذرات دانست که اندازه‌ي آنها کمتر از 100 نانومتر است. (اگر يك متر را يك ميليارد قسمت كنيم، به يک نانومتر می‌رسيم. طبق تعريف، ساختار نانومتري ساختاري است که اندازه‌ي آن کمتر از 100 نانومتر باشد.)

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

در دانه‌ي 1 (شکل 3)، اتم‌ها در رديف‌هاي موازي و با زاويه‌ي 45 درجه نسبت به افق چيده شده‌اند. در دانه‌ي 2 (شکل 4) اتم‌ها با زاويه‌ي 90 درجه و در دانه‌ي 3 (شکل 5) اتم‌ها با زاويه‌ي 120 درجه نسبت به افق چيده شده‌اند. وقتي اين سه دانه در كنار يكديگر قرار بگيرند، يك ذره تشكيل مي‌شود. (شکل 6) به فضاي خالي بين دانه‌ها «مرز دانه» مي‌گويند. مرز دانه محلي است كه جهت چيده شدن اتم‌ها عوض مي‌شود.
همچنين دانه‌ها را می‌توان مانند آجرهاي يك ديوار فرض كرد. در اين صورت، مرز بين دانه‌ها ملات بين آجرهاست. اگر قطر اين دانه‌ها بين 1 تا 100 نانومتر باشد، ذرات حاصل تشكيل نانوپودر مي‌دهند.
هر چه قطر دانه‌هاي يك ذره كمتر باشد (البته با حجم ثابت)، تعداد دانه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي آن بيشتر خواهد بود (واضح است كه هر چه آجرهاي تشكيل‌دهنده‌ي يك ديوار 1 متر در 1 متر كوچكتر باشند، تعداد آجرها بيشتر خواهد بود) و هر چه تعداد دانه‌ها بيشتر شود، مانند گره‌هاي يک فرش، تار و پود آن محكمتر و درهم‌تنيده‌تر است و بنابرين استحكام محصول بيشتر خواهد بود.

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پاورپوینت دقیق تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

پاورپوینت دقیق خون و لنف - 12 اسلاید

پاورپوینت دقیق خون و لنف - 12 اسلاید

پاورپوینت دقیق خون و لنف - 12 اسلاید

پاورپوینت دقیق خون و لنف

پاورپوینت دقیق خون و لنف

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

خون و لنف بافتهائي هستند كه به صورت مايع در بدن جريان دارند و عمل آنها توزيع اكسيژن٬ مواد غذائي و فرآورده هاي غدد مترشحه داخلي به تمام قسمتهاي بدن و سپس جمع آوري مواد سمي و زائد مي باشد. اين دو بافت داراي ماده بنيادي به نام پلاسما مي باشند و در اين پلاسما سلولها شناورند. سلولهاي لنف عبارتند از لكوسيتها(سلولهاي سفيد خون) ٬ ولي سلولهاي خوني عبارتند از: لكوسيتها٬ اريتروسيتها(سلولهاي قرمز خون) و ترومبوسيتها(پلاكتها).

تعداد سلولهاي قرمز خون انسان بالغ و سالم: 5-4 ميليون در ميلي متر مكعب

 تعداد سلولهاي سفيد خون انسان بالغ و سالم: 10-8 هزار در ميلي متر مكعب

تعداد پلاكتهاي خون انسان بالغ و سالم: 400000-250000 در ميلي متر مكعب

 

پاورپوینت دقیق خون و لنف

 

پاورپوینت دقیق خون و لنف

 

پلاسما: Plasma

 بخش مايع خون را پلاسما نامند كه 55% حجم خون را تشكيل مي دهد و 45% بقيه را سلولهاي خون به خود اختصاص ميدهند.

 

سلول قرمز خون: Red Blood Cell(RBC)

سلول قرمز يا گلبول قرمز خون كره اي است مقعرالطرفين به قطر5/7 ميكرون كه فاقد هسته٬ ميتوكندري و ارگانلهاي ديگر مي باشد.اين سلول با داشتن هموگلوبين عمل حمل اكسيژن به بافتها و انتقال دي اكسيد كربن به ريه ها را به عهده دارد و در طي 10 روز عمر خود حدود 850 كيلومتر در بدن حركت مي كند. حدود يك درصد از اين سلولها داراي هسته بوده و به نام رتيكولوسيت خوانده مي شوند كه نوعي سلول قرمز نابالغ محسوب شده و افزايش ميزان اين سلولها نشانه افزايش ميزان خون سازي در بدن است.

 

پاورپوینت دقیق خون و لنف

 

پاورپوینت دقیق خون و لنف

 

سلولهاي سفيد خون: WBC))White Blood Cells

اين سلولها(گلبولها) بر اساس وجود يا عدم وجود دانه هاي كوچك(گرانولهاي) اختصاصي در سيتوپلاسم خود به دو دسته دانه دار(گرانولوسيتها) و بدون دانه(آگرانولوسيتها) تقسيم مي شوند.

گرانولوسيتها شامل نوتروفيلها٬ ائوزينوفيلها و بازوفيلها مي باشند.

نوتروفيلها: Neutrophils

حدود 65درصد سلولهاي سفيد خون را به خود اختصاص داده هسته اي چند تكه اي(چند لوبه) داشته كه با افزايش سن سلول به تعداد اين قطعات هسته اضافه مي شود(پلي مورفونوكلئر). اين سلولها با خروج از خون طي عمل دياپدز و مبارزه با عوامل خارجي نقش مهمي در دفاع از بدن به عهده دارند.

 

پاورپوینت دقیق خون و لنف

 

پاورپوینت دقیق خون و لنف

 

 

پلاكتها يا ترومبوسيتها: Platelets=Thrombocytes

سلولي به قطر 2 ميكرون فاقد هسته بوده و از قطعات سيتوپلاسمي سلول غول پيكري به نام مگاكاريوسيت منشا مي گيرد. مگاكاريوسيت بعد از شكل گيري در مغز استخوان به ريه مهاجرت كرده در آنجا قطعه قطعه شده و از اين قطعات پلاكتها شكل مي گيرند. پلاكتها با توليد و ترشح فيبرونكتين و ترومبوپلاستين در انعقاد خون نقش دارد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق خون و لنف  است

 

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق خون و لنف  از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت دقیق روغن های پایه - 33 اسلاید

پاورپوینت دقیق روغن های پایه - 33 اسلاید

پاورپوینت دقیق روغن های پایه - 33 اسلاید

پاورپوینت دقیق روغن های پایه

پاورپوینت دقیق روغن های پایه

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

nروغنی که به عنوان یک پایه برای روانکار به حساب می آید و پس از اضافه کردن مواد افزودنی به آن، روانکار نهایی به دست می آید روغن پایه نامیده می شود. روغن پایه ها از لحاظ حجمی مهمترین جزء تشکیل دهنده روانکارها می باشند و از لحاظ وزنی به طور متوسط بیش از 95% ساختار یک روانکار را تشکیل می دهند. در برخی از روانکارها (روغن های کمپرسور و هیدرولیک) 99% روغن را روغن پایه و 1% آن را مواد افزودنی تشکیل می دهند. از طرفی، برخی دیگر از روانکارها مانند سیالات فلزکاری، گریس ها یا روغن دنده های صنعتی شامل حدوداُ 30% مواد افزودنی هستند.

پاورپوینت دقیق روغن های پایه

پاورپوینت دقیق روغن های پایه

پاورپوینت دقیق رابطه انسان و طبيعت در معماري - 30 اسلاید

پاورپوینت دقیق رابطه انسان و طبيعت در معماري - 30 اسلاید

پاورپوینت دقیق رابطه انسان و طبيعت در معماري - 30 اسلاید

پاورپوینت دقیق رابطه انسان و طبيعت در معماري

پاورپوینت دقیق رابطه انسان و طبيعت در معماري

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

انسان از بدو پيدايش تا كنون در طبيعت همواره به كند و كاو مشغول است، در طبيعتي كه براي او ناشناخته و پر رمز و راز بوده است. زماني او به تدريج از دل طبيعت واژه هاي تك + نو + لوژي را بيرون كشيد و آنها را براي تركيب در ذهن خود پروراند و حاصل آن را طي قرن ها به زبان هاي مختلف بازگو كرد.  تكامل نه فقط از مغز انسان بلكه در پيش

چشمان او از طبيعتي كه خداوند در اختيارش گذاشته است مي تراود.

 

•امروز هرجا سخن از تكنولوژي به ميان مي آيد ، انواع ماشينها ، كامپيوترها ، ساختمانهاي بزرگ ، وسايل ارتباط جمعي و ديگر ابزار و آلات موجود در صنايع و نقش مؤثر آنها در اقتصاد و فرهنگ جامعه ، در ذهن انسان تصوير مي شود. طبيعي است كه اين وسايل همان دستاوردهاي تكنولوژي است كه پاسخگوي نيازهاي اساسي براي انسان معاصر مي باشند، اما چنانچه به مسير تكنولوژي بنگريم، كم و بيش يه منشا برخي پديده ها پي مي بريم. به اينكه هر پديده صنعتي و يا ساختماني از كدام الگوي زنده طبيعي الهام گرفته است. شايد در آن صورت تكنولوژي جلوتر از زمان گام بردارد

پاورپوینت دقیق رابطه انسان و طبيعت در معماري

پاورپوینت دقیق رابطه انسان و طبيعت در معماري

پاورپوینت دقیق خاک - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق خاک - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق خاک - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق خاک

پاورپوینت دقیق خاک

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

املاح موجود در خاك: شامل موادي هستند كه از تركيب آن ها با همديگر مولكول هاي مواد آلي در گياهان توليد مي شود مهمترين آنها عبارتنداز: نيتروژن- پتاسيم- فسفر به مقدار زياد و عناصر منيزيم- كلسيم- آهن- گوگرد- سديم- مس به مقدار كم موجود است.

پاورپوینت دقیق موسسات - 10 اسلاید

پاورپوینت دقیق موسسات - 10 اسلاید

پاورپوینت دقیق موسسات - 10 اسلاید

پاورپوینت دقیق موسسات

پاورپوینت دقیق موسسات

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مردم و مؤسسات یک جامعه به خانواده‌هایی سالم نیاز دارند تا بتوانند اعضای مفیدی به جامعه تحویل دهند. هر چه محیط خانواده سالم تر و صمیمی تر و تربیت اعضای خانواده بهتر باشد، فرزندان بهتر و در نتیجه جامعه ی بهتری خواهیم داشت که می توانیم به خوبی در آن زندگی کنیم.

با توجه به آن چه گفته شد نتیجه می‌گیریم که بشر از ابتدا در خانواده زندگی می‌کرده است. در گذشته خانواده‌ها توانایی رفع بیشتر نیاز‌های اعضای خود را داشته‌اند ولی به تدریج با شهر نشین شدن انسان‌ها رفع همه‌ی نیاز ها از توانایی خانواده خارج شده است. بنابراین خانواده‌ها وظیفه‌ی رفع این نیاز ها را به گروه‌هایی به نام مؤسسه واگذار کرده‌اند. امروز هر مؤسسه می‌کوشد تا بخشی از نیاز‌های فردی و اجتماعی مردم را  بطرف کند.

پاورپوینت دقیق موسسات

پاورپوینت دقیق موسسات

بعد ها برای کنترل وسایل نقلیه در شهر ها مؤسسه‌ای به نام «اداره‌ی راهنمایی و رانندگی» به وجود آمد. همچنین خانواده برای آموزش فرزندان خود مؤسسه ای به نام «مدرسه» را ایجاد کردند. به همین ترتیب مؤسسه‌های بیشمار دیگری در شهر‌ها تأسیس شدند تا نیاز های مردم را بر طرف کنند.

باید بدانید که واگذار کردن برخی از وظایف خانواده به مؤسسات به معنای ضعیف شدن خانواده نیست؛ امروزه نیز بسیاری از نیاز های اساسی انسان تنها در خانواده رفع می‌شود.

 

پاورپوینت دقیق موسسات

 

پاورپوینت دقیق موسسات

 

üهمه‌ی ما به خانواده‌‌ای نیاز داریم تا عضو آن باشیم.

پاورپوینت دقیق جوشكاري - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق جوشكاري - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق جوشكاري - 13 اسلاید

پاورپوینت دقیق جوشكاري

پاورپوینت دقیق جوشكاري

پاورپوینت دقیق جوشكاري

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

خطر برق گرفتگي در حين جوشكاري :
در حالات زیر امکان پذیر است :
- عدم وجود سیستم اتصال به زمین یا نقص آن
- پوسیدگی سیمها پاورپوینت دقیق جوشكاري
- محیط خیس و نمناک ،سطوح داغ
- اتصال کوتاه بین مدار اولیه و ثانویه
- عدم رعایت اصول ایمنی در الکترودها
آتش سوزی ناشي از جوشكاري: جرقه های جوشکاری ممکن است باعث بروز حریق شود .قرار دادن مواد قابل اشتعال در اطراف محل جوشکاری و انجام جوشکاری در محلهایی که چوب و خرده های چوب و مواد روغنی وجود دارند موجب بروز آتش سوزی می شود .
نکات ایمنی  پاورپوینت دقیق جوشكاري
1- در مجاورت مواد قابل اشتعال و انفجار ودر مکانهایی که گرد وغبار و بخارات یا گازهای قابل انفجار و اشتعا ل وجود دارد نباید جوشکاری کرد .
2- بدنه دستگاههای جوش برق باید بطور مو ثری دارای اتصال الکتریکی به زمین باشد .
3- محل اتصال کابلهای تغذیه به دستگاه باید عایق کاری شده باشد .
4- در دستگاهها ی جوش برق تمام قسمتهای حامل جریان برق به استثنا محل جوش باید کاملا پو شیده باشد.
5- در هنگام جوشکاری زمین باید خشک باشد در صورت خیس بودن باید از چوب ، لاستیک یا پوکه های خشک بعنوان زیر پایی استفاده کرد.
6- سوپاپها ، فشار سنجها یا وسایل تنظیم کپسول را نباید گریس کاری کرد.
7- برای روشن کردن مشعل در جوشکاری با گاز ابتدا شیر مشعل استیلن حدود یک چهارم دور کامل باز می شود .

8- شیرهای اکسیژن و گاز سوختنی نباید بطور همزمان باز شود . پاورپوینت دقیق جوشكاري
9- شیرهای مشعل اکسیژن و استیلن باید در خلاف جهت همدیگر باز و بسته شوند.
- استفاده از دیوارهای عایق برای جلوگیری از پراکنده شدن تشعشعات ناشی از جوشکاری یکی از روشهای ایمنی است.

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق جوشكاري است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق جوشكاري از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق انواع بتن و کاربرد آن - 313 اسلاید

پاورپوینت دقیق انواع بتن و کاربرد آن - 313 اسلاید

پاورپوینت دقیق انواع بتن و کاربرد آن - 313 اسلاید

پاورپوینت دقیق انواع بتن و کاربرد آن

پاورپوینت دقیق انواع بتن و کاربرد آن

پاورپوینت دقیق انواع بتن و کاربرد آن

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

بتن و فولاد دو نوع مصالحی هستند که امروزه بیشتر از سایر مصالح در ساختمان انواع بناها از قبیل ساختمان پلها،ساختمان سدها، ساختمان متروها،ساختمان فرودگاه ها و ساختمان بناهای مسکونی و اداری و غیره به کار برده می شوند.و شاید به جرأت می توان گفت که بدون این دو پیشرفت جوامع بشری به شکل کنونی میسر نبود.با توجه به اهدافی که از ساخت یک بنا دنبال می شود،بتن و فولاد به تنهایی و یا به صورت مکمل کار برد پیدا می کنند
فولاد به لحاظ اینکه در شرایط به دقت کنترل شده ای تولید می شود و مشخصات و خواص آن از قبیل تعیین و با آزمایشات متعددی کنترل می شود،دارای کاربری آسانتر از بتن است. اما بتن در یک شرایط کاملا متفاوتی با توجه به پارامتر های مختلف از قبیل نوع سیمان،نوع مصالح و شرایط آب و هوایی تولید و استفاده می شود و عدم اطلاع کافی از خواص مواد تشکیل دهنده بتن و نحوه تولید و کاربرد آن می تواند ضایعات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد. در مواد تشکیل دهنده بتن نیز تحولات شگرفی حاصل شده است. استفاده از افزودنی های مختلف به عنوان ماده چهارم بتن، گسترش وسیعی یافته و در پاره ای از کشورها دیگر بتنی بدون استفاده از یک افزودنی در آن ساخته نمی شود. استفاده از سیمان های مختلف با خواص جدید و سیمان های مخلوط با مواد پوزولانی و نیز زائده های کارخانه های صنعتی روز به روز بیشتر شده و امید است که بتواند تحولی عظیم در صنعت بتن چه از نقطه نظر اقتصادی و چه از نظر دوام و نیز حفظ محیط زیست در قرن آینده بوجود آورد

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق انواع بتن و کاربرد آن است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق انواع بتن و کاربرد آن از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت

پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت

پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

 

 

در اواخر1930هسته اولیه این علم درطول
جنگ جهانی دوم در انگلستان برای کاربرد رادار
بوجود آمد .
بعد ازآن آمریکا نیز گروه تحقیق در
عملیات را تشکیل داد.
پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت
علم مدیریت در حقیقت کاربرد نگرشهای علمی
درحل مسائل مدیریتی است که باعث می شود
مدیران تصمیمات بهتری بگیرند .
هدف اولیه این علم کمک به مدیران برای اتخاذ تصمیمات
بهتر ، از طریق حل کارامد تر مسائل است .
یعنی انتخاب بهترین گزینه ازمیان
گزینه های موجود . پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت
بیشتر تصمیماتی که یک مدیر برای
رسیدن به اهداف سازمان خود اتخاذ می کند در
رابطه با گزینش بهترین گزینه با توجه به محدودیت هایی
است که برای هر یک از آنها وجود دارد .
محدودیت ها: منابع نظیر زمان ،نیروی انسانی ، پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت
انرژی ،مواد اولیه و پول و یا بصورت تأمین
مشخصه های مهندسی می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق رهیافت های کمی به مدیریت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق بافت پوست - 12 اسلاید

پاورپوینت دقیق بافت پوست - 12 اسلاید

پاورپوینت دقیق بافت پوست - 12 اسلاید

پاورپوینت دقیق بافت پوست

پاورپوینت دقیق بافت پوست

پاورپوینت دقیق بافت پوست

پول شما و زندگی شما

http://japan.sellfile.ir/

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

 

 

1.سنگفرشی ساده (( simple squamous
شامل سلول های پهن چند وجهی و گسترده با هسته گرد یا بیضی کناری
پوشش رگ های خونی/ پوشش آلوئول های ریه/ پرده صفاقی
2. ساده مکعبی( (simple cuboid
سلول های مکعبی شکل و منظم با هسته های مدور تیره مرکزی
لوله های کلیه/ تیروئید پاورپوینت دقیق بافت پوست
3.استوانه ای ساده(simple columnar )
بصورت منشورهای بلندی در کنار هم /هسته نزدیک قاعده سلول
/ سطح سلول ممکن است نسبتا صاف / یا دارای میکروویلی( مثل روده)
/ گاهی مژه دار( مثل نای)
(Epidermis) اپیدرم پاورپوینت دقیق بافت پوست
خارجی ترین لایه پوست
یک اپیتلیوم سنگفرشی مطبق شاخی
پوشش رطوبت ناپذیر برای بدن
سلول ها بر روی یک غشای پایه چین دار قرار دارند
لایه های اپیدرم (از عمق به سطح)
1.لایه بازال (stratum Basal )
یک ردیف سلولهای استوانه ای پررنگ عمود بر غشای پایه
میتوز فراوان رخ می دهد
مسئول نوسازی اپیدرم
2. طبقه خاردار(( stratum spinosum
سلول های چند ضلعی با هسته گرد مرکزی
توسط زوائد سیتوپلاسمی (دسموزوم ها) به هم متصلند
(Dermis)درم
بافت همبندی حمایت کننده
بلافاصله در زیر اپیدرم  پاورپوینت دقیق بافت پوست
شامل دو طبقه:
طبقه پاپیلاری (Papillary layer)
بافت همبندی سست شامل رگهای فراوان در زیر غشای پایه
برجستگی های پاپیلری درم با رت ریج های اپیدرم در هم جفت شده اند
2. طبقه رتیکولار (Reticular layer)
در زیر درم پاپیلاری
حاوی بافت همبندی متراکم
ضخیم تر از لایه پاپیلاری
حاوی الیاف کلاژن و الاستیک که در جهات مختلف کشیده شده اند
با افزایش سن الیاف الاستیک کاهش می یابد.... چروکیدگی
حاوی پایانه های حسی / ضمایم پوست
(عدد عرق و چربی و مو و عضله راست کننده مو)

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق بافت پوست است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق بافت پوست از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت توليدات گلخانه اي - 80 اسلاید

پاورپوینت توليدات گلخانه اي - 80 اسلاید

پاورپوینت توليدات گلخانه اي - 80 اسلاید

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت توليدات گلخانه اي

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند - 30 اسلاید

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند - 30 اسلاید

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند - 30 اسلاید

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

پاورپوینت ابزارهای تأييد و اعتبارسنجی دانش در سيستم های هوشمند

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

¡تأييد و اعتبارسنجي دانش در سيستم هاي هوشمند

پاورپوینت آشنایی با بحرین - 12 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بحرین - 12 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بحرین - 12 اسلاید

پاورپوینت آشنایی با بحرین

پاورپوینت آشنایی با بحرین

پاورپوینت آشنایی با بحرین

پاورپوینت آشنایی با بحرین

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

¨احزاب و حرکت های سیاسی

پاورپوینت سیستم - 25 اسلاید

پاورپوینت سیستم - 25 اسلاید

پاورپوینت سیستم - 25 اسلاید

پاورپوینت سیستم

پاورپوینت سیستم

پاورپوینت سیستم

پاورپوینت سیستم

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فن جعبه سیاه

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

nعملی شناخته شده در جوامع بشری

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین - 20 اسلاید

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

پاورپوینت قوانین و باورها در باره سقط جنین

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

nعملی شناخته شده در جوامع بشری

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی - 37 اسلاید

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

تولید نانو پودر به روش پاشش حرارتی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نانو پودر

پاورپوینت انجمن های مختلف دانش اموزی - 13 اسلاید

پاورپوینت انجمن های مختلف دانش اموزی - 13 اسلاید

پاورپوینت انجمن های مختلف دانش اموزی - 13 اسلاید

پاورپوینت انجمن های مختلف دانش اموزی

پاورپوینت انجمن های مختلف دانش اموزی

پاورپوینت انجمن های مختلف دانش اموزی

پاورپوینت انجمن های مختلف دانش اموزی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

انجمن بهداشت و سلامت محیط

پاورپوینت ریاضیات در شرق - 75 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات در شرق - 75 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات در شرق - 75 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات در شرق

پاورپوینت ریاضیات در شرق

پاورپوینت ریاضیات در شرق

پاورپوینت ریاضیات در شرق

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

■جدول هایی درباره ی به توان رساندن و جذر گرفتن نیز به ما رسیده است

پاورپینت بهائيت آئين شيطان - 113 اسلاید

پاورپینت بهائيت آئين شيطان - 113 اسلاید

پاورپینت بهائيت آئين شيطان - 113 اسلاید

پاورپینت بهائيت آئين شيطان

پاورپینت بهائيت آئين شيطان

پاورپینت بهائيت آئين شيطان

پاورپینت بهائيت آئين شيطان

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

  شيخ احمد احسائي

 

 

.1تحصيلات شيخ احمد

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت - 38 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت - 38 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت - 38 اسلاید

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مدیران محترم پرستاری

سوپروایزرین محترم آموزشی

سوپر وایزرین محترم بالینی

سرپرستاران و مسئولین سخت کوش و پر تلاش واحدهای بالینی

همکاران عزیز و گرانقدر پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری و مامائی مجموعه مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و تقدیم احترام و آرزوی سلامت و موفقیت شما عزیزان جامعه بزرگ ، پرتوان و سنگر داران جبهه اول نظام سلامت و درمان دانشگاه علوم پزشکی اکنون که به فضل و یاری پروردگار قریب به یک سال از اجرای قانونی ارتقاء بهره وری در مراکز تابعه دانشگاه می گذرد و دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از معدود دانشگاه هایی بود که در

 

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

 

پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت

 

فاز اول زمانی ( مهر 1390 ) با برنامه ریزی دقیق حوزه معاونت درمان و دفتر پرستاری ، حمایت های بی دریغ ریاست محترم دانشگاه ، معاونین محترم درمان ، توسعه ، حراست محترم ، امور مالی ، امور حقوقی ، تشکیلات و اداره نیروی انسانی و همکاری صادقانه و صمیمی و گسترده شما سنگرداران پر تلاش نظام سلامت و درمان موفق به اجرای کامل قانون ارتقاء بهره وری گردید و به لطف الهی در نمودارها و ارزیابی شاخصهای کشوری رتبه بسیار خوبی را کسب نمود و اگرچه در طول یکسال گذشته در راستای اجرای قانونی ارتقاء بهره وری با چالشها و فراز و نشیبهای زیادی مواجه بوده و هستیم اما حوصله و سعه صدر شما همکاران عزیز و جدیت و پیگیری های مدیران محترم پرستاری و مسئولین دانشگاه  موجبات حل و فصل مشکلات و سرعت بخشیدن به روند امور را فراهم نمود که جای سپاس و تشکر است. 

قانون ارتقاء بهره وری که در همه مراکز درمانی تابعه دانشگاه و در سطح استان خراسان جنوبی اجرایی شده و هم اکنون کلیه نیروهای بالینی از مزایای آن بهره مند گردیده اند گاها در برنامه ریزی ساعات کار موظف همکاران ، محاسبات میزان تقلیل ساعت کاری و ثبت ساعات اضافه کار برخی از واحدها نواقص و اشکالاتی مشاهده می شود و همچنین در گزارش بازدیدهای انجام شده از سوی کارشناسان بازرسی دانشگاه همکاران طرحی یا جدید الاستخدام اطلاعات جامع و کاملی از قانون ارتقاء بهره وری ندارند. لذا دفتر پرستاری دانشگاه مصمم شد تا خلاصه ای از اهم مطالب و دستورالعمل های اجرایی قانون ارتقاء بهره وری را بصورت بسته ای آموزشی تهیه و در دسترس همکاران محترم قرار دهد تا مورد استفاده قرار گرفته و برخی از ابهامات موجود برطرف گردد انتظار می رود سرپرستاران محترم و مسئولین واحدها نیروهای جدید الورود را با متن قانونی و دستورالعملهای مربوطه آشنا نمایند.  

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت است

 

برای دانلود کل پاورپوینت دستورالعمل های اجرائی و قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره) - 33 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره) - 33 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره) - 33 اسلاید

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

پاورپوینت ریاضیات(دایره,مساحت,اضلاع و غیره)

nجیب :

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی - 170 اسلاید

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی - 170 اسلاید

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی - 170 اسلاید

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی 

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی 

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی 

پاورپوینت سیستم های تلویزیونی 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مطالب درس

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها - 62 اسلاید

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

پاورپوینت نانو ساختارها

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

v نانوساختارها (نانو مواد) : حداقل یکی از ابعاد آنها در محدوده نانومتر (1 تا 100 نانومتر) است.

پاورپوینت سيستم عامل - 25 اسلاید

پاورپوینت سيستم عامل - 25 اسلاید

پاورپوینت سيستم عامل - 25 اسلاید

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت سيستم عامل

پاورپوینت سيستم عامل

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

زمان بندی پروسسها   Process Scheduling

Scheduler (زمانبند) : بخشی از سیستم عامل است که تصمیم می گیرد از بین پروسسهای آماده اجرا CPU به کدام یک داده شود . برا ی این تصمیم گیری از الگوریتمی استفاده می شود که الگوریتم زمان بندی  (ُScheduling Algorithm) نامیده می شود .

ملاکهایی که یک الگوریتم زمانبندی خوب باید دارا باشد عبارت است از :

1- عدالت ((Fairness : هر پروسس سهم عادلانه ای از CPU را دریافت نماید .

2- کارایی (ٍٍٍٍEfficiency) : CPU بیکار نماند و وقتی پروسس امکان جلو رفتن  ندارد CPU به پروسس دیگری داده شود .

3- زمان پاسخ (Response Time) : زمان پاسخ ، زمان پاسخ به فرمانهای Interactive کاربر است .

پاورپوینت سيستم عامل

 

پاورپوینت سيستم عامل

 

4- حداقل بودن زمان بازگشت (Turnaround Time) : زمان بازگشت برای یک کار Batch طول زمان از لحظه ورود آن به سیستم تا لحظه پایان یافتن (کامل شدن) آن می باشد .

5- حداکثر شدن Throughput: تعداد کارهایی است که در واحد زمان انجام می شود .

زمانبندی Round Robin :

یکی از رایج ترین و ساده ترین الگوریتمهای زمانبندی است . پیاده سازی آن بسیار ساده است . کافی است یک لیستی از پروسسهای آماده اجرا نگهداری شود .

به هر پروسس یک Quantum (کوانتم) یا Time-slice (برش زمانی) CPU داده می شود . اگر پروسس در پایان کوانتم هنوز خاتمه نیافته باشد ، CPU از آن گرفته می شود و به پروسس بعدی در صف داده می شود .

 

اندازه Quantum چقدر باشد ؟

فرض کنید Context switch ، 5 میلی ثانیه طول بکشد .

اگر طول کوانتم 20 میلی ثانیه باشد             

                                            20% = (20 + 5) / 5 = میزان اتلاف           

اگر طول کوانتم را 500 میلی ثانیه در نظر بگیریم

                               1% > 505/5 =( 5 + 500 )/ 5 = میزان اتلاف

اغلب کوانتم برابر 100 میلی ثانیه را مناسب می دانند .

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت سيستم عامل است

برای دانلود کل پاورپوینت سيستم عامل از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه

پاورپوینت دقیق طراحي پرسشنامه

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

فهرست مطالب

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تعریف توربین

دستگاهی است که در آن انرژی جنبشی سیال متحرک بعد از برخورد سیال

با پره به انرژی مکانیکی تبدیل می شود.

از انرژی مکانیکی تولید شده در کارهای زیر استفاده می شود:

§بحرکت درآوردن ژنراتورها جهت تولید جریان الکتریسیته

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته

پاورپوینت دقیق ریاضیات مالی پیشرفته

  

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

جهت توسعه کمی و کیفی علوم مالی استفاده از روش های کمی ازجمله روش های آماری وریاضی الزامی است . زیرا نتایج بسیاری از تصمیمات مالی باگذشت زمان ودر آینده مشخص می گردد وارزش منابع آتی با ارزش حال آنها و ارزش سرمایه گذاریها درآینده متفاوت است بنابراین ارزش زمانی پول و عامل بهره جایگاه خاصی دارند .

   لذا از مفروضات مالی پیشرفته در بسیاری از رویکردهای مالی نظیر ارزشیابی داراییهای مالی ، بودجه بندی سرمایه ای ، هزینه های تامین مالی ، ساختار مالی و تصمیم گیری در خصوص تامین مالی استفاده می شود .

مطالب فصل :

ارزش زمانی پول

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن - 20 اسلاید

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن

پاورپوینت دقیق سريهاى طيف هيدروژن

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اگر تابندگي طيفي رابصورت توان تابش يافته بر واحد سطح بر واحد طول موج و

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر - 245 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر - 245 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر - 245 اسلاید

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر

پاورپوینت دقیق اصول طراحي کامپايلر

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

n1-1 نمونه اي از برنامه هاي تحليل کننده

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت - 380 اسلاید

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت - 380 اسلاید

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت - 380 اسلاید

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مباحث کتاب

برای نيل به اهداف کلی ،مباحث زير درشش فصل تدوين شده است.

 

فصل اول: نظريه مجموعه ها

 

که شامل  44 اسلايد می باشد.

  

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

 

پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت

 

فصل دوم: دستگاههای مختصات

 

که شامل  47 اسلايد می باشد.

فصل سوم: رابطه وتابع

 

که شامل   69  اسلايد می باشد.

 

فصل چهارم: حد وپيوستگی توابع

 

که شامل   71 اسلايد می باشد.

فصل پنجم: مشــــتق

 

که شامل 71 اسلايد می باشد.

فصل ششم: کاربردهای مشتق

 

که شامل  74 اسلايد می باشد.

 

در آغاز هر فصل نکاتی به عنوان  راهنمای مطالعه وهدف کلی آمده است،که به

 

شما کمک می کند تا منظـور کل آن فصـــل را دريابيد،درقسمتی که با عنوان

 

هدف های رفتاری وآموزشی مشخـص شده است ،ازشما انتـظارمی رود که پس

 

ازپايان مطالعه هرفصل مطالبی را که يادگرفته ايد با توجه به هدف های رفتاری

 بسنجيد.

 

يادگيری می تواند مثلا“ بيان يک مفهوم ،مقايسه دو مفهوم بايکديگر، توضيح يک

 

قضيه نتيجه گيری ازيک مطلب، يا حل يک مسئله باشد.نظر به پيوستـگي مفاهيم

 

رياضی ،تا زمانی که به هدف های يک فصل نايل نشده ايد،و مسائل آن فصل را

 

حل نکرده ايد به فصل بعدی نپردازيد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق رياضیات و کاربرد آن در مدیریت از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

عناو ین
 نا نو در کامپیوتر

حافظه های نانو
کامپیوتر های فوق سریع به کمک فناوری نانو
اسپیکر های نانو
ماوس با فناوری نانو

›حافظه های نانو

پاورپویت دقیق ورزش جودو - 16 اسلاید

پاورپویت دقیق ورزش جودو - 16 اسلاید

پاورپویت دقیق ورزش جودو - 16 اسلاید

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

ورزش «جودو» یکی از ورزشهای قدیمی در کشور ژاپن و بنیانگذار آن استاد «جیگارو کانو» است.

واژه «جودو» از ترکیب دو کلمه "جو" به معنای ملایمت ، و واژه "دو" به معنی اصل و یا روش است

 .لغت"جو" از ورزش «جوجیتسو»

مشتق شده که توسط سامورائی ها مورد استفاده قرار می گرفت .

 پس جودو را تحت عنوان "روش ملایمت" ترجمه کرده‌اند

تاریخچه جودو

تاریخچه ورزش رزمی جودو 
 
هنر رزمی جودو که بر خاسته از ژاپن است جزء هنر های رزمی مثل کاراته ، تکواندو و کونگ فو می باشد با این وجود بسیار متفاوت از سایر هنرهای رزمی می باشد

 چرا که در آن مشت زدن و لگد زدن در مسابقات ممنوع است .

 

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

 

پاورپویت دقیق  ورزش جودو

 

جودو هنری رزمی است که اساسا گلاویز شدن در آن زیاد بوده و هدف آن زمین زدن ، گیر انداختن ، مهار کردن و حتی از کار انداختن بازوان حریف می باشد  

به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود .

 تاکید اصلی جودو روی توانایی به کار بردن نیروی حریف می باشد به گونه ای که منتهی به تسلیم شدن وی شود .

 جودو تنها یک مبارزه فیزیکی نمی باشد بلکه یک مبارزه فکری نیز هست

بدین گونه که یک جودو کار موفق باید قادر باشد حرکات حریف را از قبل پیش بینی کرده و با عکس العمل خود پاسخ مناسبی به آن بدهد .

 

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپویت دقیق  ورزش جودو است

 

برای دانلود کل پاورپویت دقیق  ورزش جودو از لینک زیر استفاده کنید:

 

 


پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق  تکنولوژی نانو در سخت افزار 

پاورپوینت دقیق  تکنولوژی نانو در سخت افزار 

پاورپوینت دقیق  تکنولوژی نانو در سخت افزار 

پاورپوینت دقیق  تکنولوژی نانو در سخت افزار 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

›

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 27 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 27 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 27 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

یک بخش با اهمیت از مدیریت سرمایه در گردش ، سرمایه گذاری وجوه مازاد می باشد. در این رابطه شرکت ها به دنبال یک بازده منطقی  در یک سطح قابل قبول از ریسک هستند. در این فصل انواع سرمایه گذاریهای وجوه مازاد بیان میشود :

 

 1 –اوراق خزانه

 

2 –اوراق قرضه بهره دار

 

3 - گواهی سپرده بانکی

 

4 - اوراق تجاری

 

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

 

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

 

5 –برات بانکی

 

6 –قرارداد باز خرید

 

 

 

 

 

اوراق خزانه:

اوراق خزانه اوراقی هستند که به موجب آنها خزانه دولت مبالغی را در تاریخ سر رسید به دارندگان این اوراق پرداخت می کند. این اوراق دارای کوپن بهره نبوده و با تخفیف در قیمت اسمی قبل از سررسید به فروش می رسند. اوراق خزانه برای دوره های زمانی کوتاه مدت ، که معمولا 3 ماهه ، 6ماهه و یا 12 ماهه (کمتر از یکسال ) در نظر گرفته می شوند و از طریق مزایده عرضه می شوند. در واقع اوراق خزانه مطمئن ترین و بهترین سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد شرکت می باشد.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی - 155 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی - 155 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی - 155 اسلاید

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی

پاورپوینت دقیق سیستم های تلویزیونی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مطالب درس

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد - 22 اسلاید

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد

پاورپوینت دقیق باهاوس؛ مدرسه ای که یک سبک معماری شد

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

nتاريخچه مدرسه باهاوس

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر) - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر) - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر) - 35 اسلاید

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر)

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر)

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر)

پاورپوینت دقیق بیوسنسور(زیست حسگر)

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

امروزه در زمينه هاي مختلفي از جمله پزشكي، صنايع شيميايي، صنايع غذايي، مانيتورينگ محيط زيست و توليد محصولات دارويي و بهداشتي از بيوسنسورها بهره مي گيرند. اين سنسورها ابزاري توانمند جهت شناسايي مولكولهاي زيستي مي باشند. به عنوان مثال حواس بويايي و چشايي انسان نمونه اي از يك زيست حسگر طبيعي است كه به شناسايي بوها و طعمهاي مختلف مي پردازد. سيستم ايمني بدن نيز يك زيست حسگر طبيعي است، كه ميليونها نوع مولكول مختلف را شناسايي مي كند.

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 25 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

امروزه با جرات می توان گفت که نانو تکنولوژی علم فرداست . در این عصر کشور قدرتمند همیشه از لحاظ علمی مقایسه می شود . فناوری نانو که از ان به عنوان "انقلاب صنعتی دوم" یاد می کنند بخشی از اینده نیست بلکه تمام اینده است وتمامی ابعا د زندگی ماراتحت تاثیر قرار خواهد.

 

›حافظه های نانو

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

ج) وز وز گوش:

   اين عارضه بصورت تواُم با افت شنوايی دائم و ضربه صوتی

می باشد وشخص همواره دچار احساس وزوز در يك يا دو گوش گرديده بطوری كه تحمل آن بسيار مشكل می گردد و حتی در ساعات استراحت و سكوت نيز به شدت فرد را مورد آزارقرار

می دهد.اين آسيب ممكن است سبب عوارض روانی گردد.در اين عارضه صداهايی كه فرد در گوش خود احساس میكند متفاوت است ودر دو گروه وزوز فركانس پايين( اصوات بم ) و وزوز فركانس بالا ( اصوات زير)تقسيم می شوند

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

افت دائم شنوايی در اثر صدا عمدتاً از فركانس  Hz4000شروع شده و ميزان آن بسته به عوامل مختلف فردی(مثل سن، سابقه كار، نژاد، تغذيه و...) و محيطی متفاوت می باشد. مسموميت با اكسيد كربن، جيوه، فسفر، سرب و برخی داروها مانند استرپتو مايسين ، ساليسيلات ، جنتامايسين نيز می توانند اثر صدا بردستگاه شنوايی را تشديد نمايند.

     زمانی فرد متوجه افت شنوايی خود می شود كه درمكالمه وارتباط اجتماعی اومحدوديت ايجاد شده باشد، در اين شرايط فرد دچار درجاتی از كری شغلی شده است كه عمدتاً برای بهبودی به درمان جواب نمی دهد.

Ø

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها


 فصل 1         آشنایی با توربین های گازی

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تعریف توربین

دستگاهی است که در آن انرژی جنبشی سیال متحرک بعد از برخورد سیال

با پره به انرژی مکانیکی تبدیل می شود.

از انرژی مکانیکی تولید شده در کارهای زیر استفاده می شود:

§بحرکت درآوردن ژنراتورها جهت تولید جریان الکتریسیته

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا - 50 اسلاید

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

ج) وز وز گوش:

   اين عارضه بصورت تواُم با افت شنوايی دائم و ضربه صوتی

می باشد وشخص همواره دچار احساس وزوز در يك يا دو گوش گرديده بطوری كه تحمل آن بسيار مشكل می گردد و حتی در ساعات استراحت و سكوت نيز به شدت فرد را مورد آزارقرار

می دهد.اين آسيب ممكن است سبب عوارض روانی گردد.در اين عارضه صداهايی كه فرد در گوش خود احساس میكند متفاوت است ودر دو گروه وزوز فركانس پايين( اصوات بم ) و وزوز فركانس بالا ( اصوات زير)تقسيم می شوند

پاورپوینت دقیق سر و صدا

پاورپوینت دقیق سر و صدا

افت دائم شنوايی در اثر صدا عمدتاً از فركانس  Hz4000شروع شده و ميزان آن بسته به عوامل مختلف فردی(مثل سن، سابقه كار، نژاد، تغذيه و...) و محيطی متفاوت می باشد. مسموميت با اكسيد كربن، جيوه، فسفر، سرب و برخی داروها مانند استرپتو مايسين ، ساليسيلات ، جنتامايسين نيز می توانند اثر صدا بردستگاه شنوايی را تشديد نمايند.

     زمانی فرد متوجه افت شنوايی خود می شود كه درمكالمه وارتباط اجتماعی اومحدوديت ايجاد شده باشد، در اين شرايط فرد دچار درجاتی از كری شغلی شده است كه عمدتاً برای بهبودی به درمان جواب نمی دهد.

Ø

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها - 90 اسلاید

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها

پاورپوینت دقیق توربین ها


 فصل 1         آشنایی با توربین های گازی

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تعریف توربین

دستگاهی است که در آن انرژی جنبشی سیال متحرک بعد از برخورد سیال

با پره به انرژی مکانیکی تبدیل می شود.

از انرژی مکانیکی تولید شده در کارهای زیر استفاده می شود:

§بحرکت درآوردن ژنراتورها جهت تولید جریان الکتریسیته

پاورپوینت دقیق انتخاب دختری پسری نوزاد از طریق تغذیه - 70 اسلاید

پاورپوینت دقیق انتخاب دختری پسری نوزاد از طریق تغذیه - 70 اسلاید

پاورپوینت دقیق انتخاب دختری پسری نوزاد از طریق تغذیه - 70 اسلاید

پاورپوینت دقیق انتخاب دختری پسری  نوزاد از طریق تغذیه

پاورپوینت دقیق انتخاب دختری پسری  نوزاد از طریق تغذیه

پاورپوینت دقیق انتخاب دختری پسری  نوزاد از طریق تغذیه

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

lفرضیات قدیمی تعیین جنسیت

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران - 45 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران - 45 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران - 45 اسلاید

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران

پاورپوینت دقیق مدیریت تعارض و بحران

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

روش شناسي مديريت بحران

.1تعريف بحران

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار - 23 اسلاید

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

محققان و دانشمندان معتقدند طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی و تراشه ها به نهایت کوچکی خود نزدیک و برای ساخت مدارات کوچک تر باید از روشی استفاده شود که بتواند اتم ها را کنار هم بچیند و آنها را سازماندهی کند و به این ترتیب مداری میکروسکوپی تولید شود که این کار چیزی جز به کارگیری فناوری نانو نیست
در صنعت کامپيوتر، قابليت نانو ماشينها براي کوچک کردن ترانزيستورها روي تراشه هاي سيليکوني مي تواند انقلابي در اين زمينه بوجود آورد. از فناوري نانو همچنين براي ساخت نسل جديدي از اجزا» کامپيوتري استفاده خواهد شد. کامپيوترهاي مولکولي مي توانند اجزايي را در خود جاي دهند که اين اجزا» تريليون ها بايت اطلاعات را در خود جاي مي دهند و اين در حالي است که کل اين ساختار از يک حبه قند بزرگتر نيست. پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار
محققان اعلام کرده‌اند که مدار حافظه جدیدی با استفاده از مولکول‌ها و سیم‌های نانومتری ساخته‌اند. این تراشه‌ها به اندازه‌ای که سازندگان تراشه برای تراشه‌های مورد نیاز در سال 2020 انتظار دارند، چگال می‌باشند. این مدار، صفرها و یک‌ها را از طریق کلیدزنی خوشه‌های مولکولی بین دو حالت، ذخیره می‌کند. این مدار، شامل 160000 بیت بوده که با چگالی 1011 بیت بر سانتیمتر مربع به هم فشرده شده‌اند. پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار

این تراشه‌ها حداقل 10 مرتبه از ریز تراشه‌های (micro Chip )موجود چگال‌تر می‌باشند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق تکنولوژی نانو در سخت افزار از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 26 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 26 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد - 26 اسلاید

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

اوراق خزانه:
اوراق خزانه اوراقی هستند که به موجب آنها خزانه دولت مبالغی را در تاریخ سر رسید به دارندگان این اوراق پرداخت می کند. این اوراق دارای کوپن بهره نبوده و با تخفیف در قیمت اسمی قبل از سررسید به فروش می رسند. اوراق خزانه برای دوره های زمانی کوتاه مدت ، که معمولا 3 ماهه ، 6ماهه و یا 12 ماهه (کمتر از یکسال ) در نظر گرفته می شوند و از طریق مزایده عرضه می شوند. در واقع اوراق خزانه مطمئن ترین و بهترین سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد شرکت می باشد.

مزایده غیر رقابتی : پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد
در این نوع مزایده مبالغی برای اوراق خزانه توسط خزانه تعیین می شود و مبالغ پیشنهادی بالاتر از مبالغ تعیین شده توسط خزانه مورد پذیرش قرار می گیرند.
روش محاسبه نرخ بازده اوراق خزانه بصورت مثالی در جدول 1-11 ارائه میشود :
این جدول دارای 4 ستون می باشد.

Date = تاریخ پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد
Bid = (نرخ بازده فروش ) : یعنی اگر شرکتی در یک تاریخ معین اوراق خزانه را به فروش رساند نرخ بازدهی معادل نرخ بازدهی فروش (bid) خواهد داشت.
Ask = (نرخ بازده خرید) : نرخ بازدهی است که شرکت یا سرمایه گذار در صورت خرید اوراق خزانه و نگهداری تا سررسید تحصیل می کنند .
Yield = نرخ بازده اوراق خزانه

مثال: پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد
شرکتی قصد خرید اوراق قرضه بهره داری را به ارزش اسمی 250.000 دلار و سررسید 294 روزه دارد. نرخ بهره 8.75 درصد با پرداخت های بهره 6 ماهه می باشد و اولین تاریخ پرداخت بهره 115.5 روز آینده و دومین تاریخ پرداخت بهره 294 روز آینده است . مبلغ خرید اوراق قرضه 251.000 دلار است. این شرکت اوراق قرضه مشابه دیگری را هم بررسی کرده است و معین شده که این اوراق قرضه جدید بازدهي معادل 10.2 درصد دارد. تعييبن كنيد كه خريد كدام نوع اوراق قرضه مطلوبیت بیشتری دارد یا بازده بیشتری را ایجاد می کند.

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق سرمایه گذاری وجوه مازاد از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک - 19 اسلاید

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

یک نانومتر یک میلیاردم متر است.

اگر بخواهیم برای دریافتن مفهوم اندازهٔ یک نانومتر نسبت به متر سنجشی انجام دهیم می ‌توانیم اندازهٔ آن را مانند اندازهٔ یک توپ تنیس به کرهٔ زمین بدانیم.

مکعبی با ابعاد 2.5 نانومتر ممکن است حدود 1000 اتم را شامل شود. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

در مقایسه یک جسم نانومتری با اندازه‌ای حدود 10 نانومتر ، هزار برابر کوچکتر از قطر یک موی انسان است.

- تا سال 1974 از لغت نانوتکنولوژي استفاده نشده بود تا اينکه يکي از محققين ژاپني بنام نوريو تانيگوچي اين لغت را در ارتباط با مهندسي مواد دراندازه هاي نانومتري مورد استفاده قرار داد.
آقای تسورو موری یک مهندس ژاپنی شرکت یاسکاوا، در سال ۱۹۶۹ میلادی واژهٔ مکاترونیک را ابداع کرد و به ‌کار برد.
واژهٔ مکاترونیک جایگزین واژهٔ سیستم‌ های الکترومکانیکی شد. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک
تاریخچه این دانش به حدود ۵۰ سال قبل و از زمان تلاش برای کوچک ‌تر کردن هر چه بیش ‌تر ترانزیستورها برمی‌گردد.

افزایش میزان زخیره اطلاعات، محاسبه ‌گرهای رایانه ای کوچک‌ تر، طراحی مدارهای منطقی، نانوسیستم ها و... از زمینه‌های کاربرد نانوالکترونیک هستند.

کوچکترین آی سی های امروزی با ابعادی در حدود 250 نانومتر در هر لایه به ارتفاع یک اتم ، حدود یک میلیون اتم را در بردارند. پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک

متن بالا تنها سه اسلاید از پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک است

برای دانلود کل پاورپوینت دقیق نانومکاترونیک از لینک زیر استفاده کنید:


پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین - 40 اسلاید

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

كهن ترين زيگوراتي كه ناكنون در بين النهرين (عراق كنوني) توسط باستان شناسان خاكبرداري و شناسايي شده است زيگوراتيست كه اورنمو موسس سلسله سوم اور  در سال 2100  قبل از ميلاد يعني 4100 سال پيش در شهر باستاني اور  محل تولد حضرت ابراهيم نبي  بنا كرده بود او اين زيگورات را در كنار معبدي كه براي نيايش خدايان ساخته بود بر پا داشته است. اين زيگورات در اصل داراي سه طبقه بوده است كه در حال حاضر تنها طبقه اول آن باقي مانده است.

nزيگورات اور ، نمونه مناسبي از اين مورد است که به دوره سومري نوين – از سده 22 تا سده 21 پيش از ميلاد – مربوط مي شود ؛ در اين دوره ، معماران مي کوشيدند بلندترين و کوه پيکرترين بناي ممکن را روي زمين . نخست کوهي از خشت خام را مي بينيم که در اثر عواملي چون زمان ، آب و هوا ، و تاخت و تاز دشمنان تقريبا" به صورتي بي شکل درآمده است ؛

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهرین

پاورپوینت دقیق شش بنای مهم بین النهری

پاورپوینت دقیق تربیت قرآنی - 43 اسلاید

پاورپوینت دقیق تربیت قرآنی - 43 اسلاید

پاورپوینت دقیق تربیت قرآنی - 43 اسلاید

پاورپوینت دقیق تربیت قرآنی

پاورپوینت دقیق تربیت قرآنی

پاورپوینت دقیق تربیت قرآنی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

تحقیق ، بررسی و تطبیق :